Anticorupție și integritateAnticoruptie.md

Zeci de milioane de lei cheltuiți ineficient // Ce a depistat Curtea de Conturi în cadrul verificării executării bugetului de stat pe anul 2018

By 3 iunie 2019 No Comments

Zeci de milioane de lei cheltuiți ineficient // Ce a depistat Curtea de Conturi în cadrul verificării executării bugetului de stat pe anul 2018

Zeci de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului, pentru achitarea onorariilor de consultanță juridică, avocatură și procedură de arbitraj pentru prezentarea intereselor Guvernului Republicii Moldova în instanțele internaționale, proiecte de investiții capitale nefinalizate și zeci de milioane au fost irosite în van pentru documente executorii. Acestea sunt doar câteva dintre constatările auditorilor Curții de Conturi (CCRM), care au examinat recent Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul 2018, scrie anticorupție.md.

Auditorii Curții de Conturi au depistat nereguli la capitolul gestionarea fondului de rezervă al Guvernului. Pe parcursul anului 2018 au fost aprobate 17 hotărâri de Guvern despre alocarea și repartizarea mijloacelor din fondul de rezervă în valoare de 75,6 milioane de lei și din fondul de intervenție – opt hotărâri de Guvern în valoare de 15,9 milioane de lei. 56,9% deciziile Guvernului de repartizare și, respectiv, executare a mijloacelor fondului de rezervă, revin cheltuielilor ce țin de achitarea onorariilor de consultanță juridică, avocatură și procedură de arbitraj pentru prezentarea intereselor Guvernului Republicii Moldova în instanțele internaționale, înregistrând o creștere de 40,6 milioane de lei comparativ cu 2017, mai relevă raportul CCRM.

„În viziunea auditului cheltuielile menționate nu întrunesc concomitent toate criteriile de eligibilitate stabilite de cadru normativ, având ca impact majorarea situației financiare raportate la pozițiile respective. Se atestă o creștere semnificativă a cheltuielilor aferente documentelor executorii, care la situația din 31.12.2018 a însumat 62,1 milioane de lei. În 2018 s-au înregistrat cele mai mari cheltuieli din Bugetul de Stat pentru achitarea documentelor executorii din ultimii trei ani sau cu 35,6 milioane de lei (57,3%) mai mult față de anul precedent și cu 29,8 milioane (48%) mai mult față de 2016”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Potrivit auditorilor, 69,3% din totalul plăților o constituie plata efectuată pentru executarea Hotărârii Centrului Internațional pentru reglementarea diferențelor relative la investiții (ICSID) în mărime de 30,9 milioane de lei, cheltuielile fiind ineficiente, deoarece nu s-a dat câștig de cauză pentru Republica Moldova.

Auditorii au mai constatat că cel mai mic nivel de executare a cheltuielilor a fost înregistrat la capitolul „Mijloace fixe” – cu 58,9%, din care „Investiții capitale în active în curs de execuție” – 44,6%. Pentru 2018, cheltuielile destinate investițiilor capitale au fost aprobate în volum de 3,3 miliarde de lei pentru executarea a 61 de proiecte de investiții, dintre care 21 de proiecte cu finanțare din surse externe.

Pe parcursul anului, cheltuielile pentru investiții capitale au fost executate în volum de 849,7 milioane de lei sau la nivel de 44,6% din volumul precizat, iar față de nivelul aprobat – 25,5%. De asemenea, se atestă un nivel scăzut de executare a mijloacelor bugetare pentru elaborarea proiectelor de investiții capitale, de la 68,9 milioane de lei sau 85,0% în 2016 până la 3,7 milioane sau 13,0% în 2018.

Mai mult decât atât, din cele 17 proiecte elaborate, în mărime de 73,4 milioane de lei, au fost executate lucrări de investiții capitale în baza a doar șase proiecte investiționale, cheltuielile aferente acestora însumând circa 2,7 milioane, mai constată auditorii Curții. Astfel, mijloace bugetare achitate pentru celelalte 11 proiecte elaborate, dar în baza cărora nu au fost executate lucrări de investiții capitale, sunt cu risc sporit de irosire, în condițiile în care aceste proiecte nu vor fi implementate și vor atrage mijloace bugetare suplimentare pentru ajustarea/actualizarea acestora.

În raportul Curții de Conturi se mai arată că veniturile acumulate anul trecut de executiv se cifrează la circa 36,4 miliarde de lei, fiind cu 536,7 milioane de lei sub nivelul prevederilor bugetare precizate. Cifra cheltuielilor din bugetul de stat este de 38,7 miliarde de lei, acestea fiind sub nivelul prevederilor bugetare definitive cu circa 3,3 miliarde de lei.

Comparativ cu 2017, veniturile bugetului de stat au crescut cu circa 2,5 miliarde de lei, iar cheltuielile, cu circa 3,2 miliarde. Concomitent, s-a mărit deficitul bugetar cu 743,9 milioane de lei, iar la finele anului 2018, acesta a însumat circa 2,3 miliarde de lei.

Leave a Reply