Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Versiunea nouă a SIA „e-Factura” va fi funcțională din 1 iulie

By 25 iunie 2020 No Comments

Versiunea nouă a SIA „e-Factura” va fi funcțională din 1 iulie

Începând cu data de 1 iulie 2020, va fi disponibilă noua versiune a SIA „e-Factura”. La etapa de dezvoltare a fost actualizată platforma sistemului, simplificat modul de integrare a sistemelor de contabilitate cu „e-Factura” prin intermediul API, îmbunătățite funcționalitățile existente, precum și dezvoltate un set de funcționalități noi, printre care:

  • indicarea și validarea numărului și datei contractelor de achiziții publice înregistrate în cadrul Sistemului Informațional al Trezoreriei de Stat;
  • stabilirea datei de eliberare a facturii fiscale pentru viitor, cu respectarea și în termenul stabilit conform actelor legislative și normative;
  • stabilirea datei de livrare a facturii fiscale pentru trecut și viitor, cu respectarea și în termenul stabilit conform actelor legislative și normative;
  • modificarea centralizată a datei de livrare și datei de eliberare a unii set de facturi fiscale;
  • dezvoltarea funcționalității de selectare a numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală (una sau două) pentru fiecare utilizator și a celei de identificare automatizată de către sistem a numărului de semnături aplicate;
  • atașarea documentelor necesare la factura fiscală, cum ar fi avizele de însoțire, certificate de conformitate, acte de predare-primire etc.;
  • descărcarea listei/registrului de facturi fiscale emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător,
  • stabilirea formulelor de calcul pentru celulele facturii fiscale, ce permit calcularea automatizată inversă;
  • excluderea funcționalului de (re)calcul automat a sumelor în documente încărcate în format XML sau API „e-Factura”;
  • excluderea câmpurilor de indicare a codului IBAN pentru Cumpărător și Transportator.

Astfel, în ziua de 1 iulie, în intervalul orelor 00:05-09:00, se va realiza trecerea la versiunea nouă a sistemului, cu etapa de transfer a datelor. În acest context, solicităm respectuos finalizarea tuturor acțiunilor de înregistrare, semnare, expediere și acceptare a facturilor fiscale până la ora menționată.

Leave a Reply