InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Va fi suspendată aplicarea reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție

By 26 februarie 2020 No Comments

Va fi suspendată aplicarea reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție

Va fi suspendată aplicarea de către instanțele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de lege propus de Ministerul Justiției. Până la 1 septembrie 2020, Guvernul va prezenta Parlamentului un proiect de lege privind perfecționarea mecanismului compensator.
Remediul național de constatare a încălcărilor prevederilor CEDO în privința condițiilor inumane și degradante din detenție a fost instituit în premieră în Republica Moldova, prin lege, în 2018, conform recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Mecanismul a devenit funcțional începând cu 1 ianuarie 2019.
„Pentru a nu afecta procesul de realizare a scopului pedepsei penale și a activităților de resocializare și reintegrare demarate de către instituțiile penitenciare, se propune suspendarea aplicării de către instanțele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție, până la data de 1 septembrie 2020, perioadă în care se va efectua o analiză comprehensivă în privința următoarelor aspecte: identificarea soluțiilor legislative în scopul înlăturării deficiențelor sesizate în procesul de implementare a remediului compensator, analiza practicii statelor în care se implementează remediul compensator, crearea mecanismului de evaluare și sistematizare a condițiilor materiale de detenție din instituțiile penitenciare”, se menționează în nota informativă a proiectului.
Conform datelor statistice ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, până pe data de 10 februarie 2020, au fost înregistrate 5 372 de plângeri ale deținuților cu privire al condițiile precare de detenție din instituțiile penitenciare din țară din totalul de circa 6 700 de deținuți aflați în custodia statului. Au fost examinate aproximativ 3 445 de cereri, fiind eliberați 142 de deținuți, iar cuantumul despăgubirilor bănești însumează circa 1,64 mln de lei.

Leave a Reply