InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Va fi prelungită, cu 90 de zile, valabilitatea documentelor necesare pentru obţinerea permisului de conducere

By 20 mai 2020 No Comments

Va fi prelungită, cu 90 de zile, valabilitatea documentelor necesare pentru obţinerea permisului de conducere

Cancelaria de Stat propune ca „termenele de decădere şi de valabilitate a actelor necesare a fi prezentate pentru procesul de examinare şi documentare a conducătorilor auto care aveau statut valabil la data declarării stării de urgență” să fie prelungită cu 90 de zile. Conform proiectului de hotărâre, termenul de 90 de zile începe să curgă din momentul încetării stării de urgenţă.

„Ca urmare a instituirea stării de urgenţă, în conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgenţă, modulul de programare electronică la examene pentru obţinerea permisului de conducere a fost sistat, ceea ce a dus la imposibilitatea examinării a unui număr de 11.381 candidaţi programaţi la examene”, se menționează în nota informativă la proiect.

Astfel, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007, la expirarea valabilităţii examenului teoretic (un an de zile) este imperios necesară susţinerea repetată a examenului teoretic. Situaţia analogică este aplicabilă şi în cazul expirării perioadei de un an de zile de la obţinerea certificatului de şcolarizare în şcolile auto.

Autorii proiectului susțin că normele propuse vor oferi posibilitatea prelungirii acestor termene, inclusiv termenele de valabilitate a actelor necesare a fi prezentate pentru documentarea și examinarea solicitanților de permis de conducere. Subsecvent, prin derogare de la prevederile Hotărîrii nr.12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, se prelungeşte termenul de valabilitate a certificatelor medicale.

De asemenea, sistarea procesului de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, la nivel naţional, va genera evenimente cu conotații negative, inclusiv poate influența şi sectorul economic, în coondițiile în care va fi diminuat corpul de conducători de vehicule, care ar putea fi angajaţi în diferite sectoare de activitate. Suplimentar, pentru evitarea contactului în timpul deplasărilor şi diminuarea riscului de infectare cu COVID–19, persoanele care vor obține permisul de conducere vor opta pentru utilizarea automobilelor personale și/sau de serviciu, ceea ce va diminua aglomerarea transportului public de călători. Totodată, cetățenii vor fi scutiți de cheltuieli suplimentare pentru perfectarea certificatelor medicale și nu se vor crea aglomerații la comisiile medicale respective.

Vă invităm să veniți cu propuneri și comentarii.

Leave a Reply