InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Va fi creată Comisa națională de drept internațional umanitar. Ce atribuții va avea

By 2 aprilie 2019 No Comments

Va fi creată Comisa națională de drept internațional umanitar. Ce atribuții va avea

Ministerul Justiției propune instituirea unei Comisii naționale de drept internațional umanitar, care va avea rolul de a asigura respectarea dreptului internațional umanitar și de a implementa normele acestuia în legislația Republicii Moldova. Documentul urmează să fie examinat la ședința de mâine a Guvernului.

Comisia va fi un organ interinstituțional consultativ și permanent, fără statut de persoană juridică, fiind instituită pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin Republicii Moldova în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului internațional umanitar. Deciziile instituției vor avea caracter de recomandare.

Conform proiectului, din componența Comisiei vor face parte:
– Secretarul de stat al Ministerului Justiției – președinte al Comisiei;
– Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
– Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne;
– Secretarul de stat al Ministerului Apărării;
– Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
– Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Comisia națională de drept internațional umanitar va avea următoarele atribuții:
– examinează și propune măsuri necesare, la nivel național, în vederea aplicării, respectării și prevenirii violării normelor de drept internațional umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care Republica Moldova este parte;
– urmărește și analizează transpunerea în legislația internă a normelor de drept internațional umanitar;
– adoptă avize consultative cu privire la proiectele de acte normative ce transpun normele de drept internațional umanitar și recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaționale din domeniul dreptului internațional umanitar;
– promovează cunoașterea dreptului internațional umanitar prin sistemul național de educație și prin cel al activității ministerelor reprezentate în Comisie;
– colaborează cu comisiile naționale de drept internațional umanitar din alte state și cu organizațiile internaționale de profil;
– adoptă planuri proprii de activitate.

Comisia va prezenta anual Guvernului, până la sfârşitul lunii martie a anului curent, raportul privind activitatea sa.

Leave a Reply