AvocaturăInițiative

Uniunea Avocaților vine cu precizări referitor la Congresul ordinar al avocaților, din această toamnă

By 11 iunie 2019 No Comments

Uniunea Avocaților vine cu precizări referitor la Congresul ordinar al avocaților, din această toamnă

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vine cu mai multe concretizări referitor la desfășurarea Congresului ordinar al avocaților din Moldova, planificat pentru 4 octombrie 2019.

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea cu privire la avocatură, Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților și se constituie din avocații delegați de fiecare barou, conform normei de reprezentare stabilite în Statutul profesiei de avocat și din membrii Consiliului Uniunii Avocaților. Norma de reprezentare a avocaților este de 1:5 (un delegat  din partea a 5 avocați). Membrii Consiliului Uniunii Avocaților sunt membri de drept ai Congresului.

Amintim că, la 25 aprilie, Consiliul Uniunii Avocaților a decis convocarea Congresului ordinar al avocaților din Republica Moldova pentru 4 octombrie 2019. Totodată, Consiliul a aprobat proiectul agendei Congresului ordinar al avocaților după cum urmează:
– Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
– Alegerea componenței Comisiei pentru etică și disciplină (6 membri);
– Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
– Audierea și aprobarea raportului privind activitatea Secretarului general interimar al Uniunii Avocaților;
– Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
– Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
– Audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
– Audierea și aprobarea raportului privind execuția anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
– Aprobarea modificărilor la bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2019;
– Aprobarea proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2020;
– Cu privire la modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat (art. 41 – perioada desemnării delegaților la Congres și art. 46 – durata mandatului membrilor Comisiilor Uniunii Avocaților);
– Diverse.

UAM anunță că aceasta nu este agenda finală și că așteaptă, în continuare, propuneri pentru completarea sau modificarea acesteia, inclusiv propuneri la formarea bugetului pentru anul 2020, modificarea și completarea statutului profesiei de avocat etc.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii în comentarii sau la adresa electronică: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, până la data de 1 august 2019.

Menționăm că Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sunt prezenți 2/3 din numărul participanților  (avocații delegați de fiecare barou și membrii Consiliului Uniunii Avocaților). Congresul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. În această ordine de ideii, la adoptarea hotărârilor, Congresul trebuie să fie deliberativ, astfel spus urmează a fi prezenți nu mai puțin de 2/3 din numărul de participanți.

Leave a Reply