InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Uniunea Avocaților solicită opinia apărătorilor asupra proiectului de modificare a Codului muncii

By 3 septembrie 2019 No Comments

Uniunea Avocaților solicită opinia apărătorilor asupra proiectului de modificare a Codului muncii

Uniunea Avocaților din Moldova solicită avocaților și avocaților stagiari să-și expună opinia referitor la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii și să formuleze propuneri pe marginea acestuia. Documentul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Confederația Națională a Patronatelor, Confederația Națională a Sindicatelor și Inspectoratul de Stat al Muncii. 

Potrivit autorilor proiectului, documentul conține propuneri de modificare a Codului muncii, care în mare parte constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali.

Proiectul de lege prevede modificarea a peste 30 de articole, cu referire la:
– asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;
– asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății muncii;
– asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaos (de lucru) în alte zile;
– instituirea registrului electronic al angajaților în contextul excluderii carnetelor de muncă etc.

De asemenea, proiectul de lege a fost elaborat în vederea realizării documentelor strategice de dezvoltare a statului:
– Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană;
– Programul de țară privind munca decentă 2016-2020;
– Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.

Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova

Leave a Reply