Anticorupție și integritateInițiative

Un nou Cod de conduită pentru angajații CNA

By 2 iunie 2020 No Comments

Un nou Cod de conduită pentru angajații CNA

Ministerul Justiției propune un nou proiect de Cod de conduită pentru colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Acesta reprezintă un ansamblu de norme de deontologie profesională şi de disciplină obligatorii pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul CNA, scopul cărora constă în sporirea responsabilităţii profesionale. Încălcarea prevederilor din Cod va atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală.

Astfel, documentul conține reglementări de bază privind etica profesională, stabilind şi obligaţiile pe care trebuie să le respecte colaboratorii Centrului atât în cadrul entităţii, cât şi în afara acesteia. La fel, se conţin norme de drept ce vin să reglementeze conduita colaboratorilor Centrului în raport cu colegii, conduita conducătorilor subdiviziunilor în raport cu angajaţii din subordine, precum şi conduita colaboratorilor în raport cu persoanele aflate în custodia statului și în privința cărora este aplicată reținerea.

De asemenea, Codul va reglementa măsurile de integritate pe care trebuie să le respecte fiecare colaborator al Centrului pentru a crea şi dezvolta climatul de integritate la nivel profesional şi instituţional. Potrivit autorilor, normele propuse derivă din cerinţele legale statuate de mai multe legi, printre care: Legea integrităţii, Legea privind declararea averii şi a intereselor personale, Legea privind avertizorii de integritate.

Vă invităm să analizați proiectul noului Cod și să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply