AvocaturăInițiative

UAM solicită propuneri de completare a proiectului Agendei Congresului ordinar al Avocaților, care va avea loc în noiembrie

By 21 mai 2020 No Comments

UAM solicită propuneri de completare a proiectului Agendei Congresului ordinar al Avocaților, care va avea loc în noiembrie

Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) îndeamnă avocații să prezinte propuneri de completare a proiectului Agendei Congresului ordinar al Avocaților din Republica Moldova, cu subiecte pe care le consideră importante, utile și necesare a fi dezbătute în sesiunea ordinară, pentru a putea fi transmite spre analiză Consiliului Uniunii Avocaților. Congresul Avocaților este preconizat pentru luna noiembrie.

Amintim că, în data de 9 aprilie 2020, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, s-a întrunit în ședință extraordinară, desfășurată în sistem de videoconferință, și a decis convocarea Congresului în sesiunea ordinară a anului 2020. Având în vedere atribuțiile delegate Congresului potrivit reglementărilor stipulate în art. 37 din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002, în proiectul Agendei, vor fi propuse pentru includere și dezbatere:
 Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaţilor şi execuția bugetară anuală a acestuia;
 Audierea şi aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea Consiliului, Secretarului General şi a Comisiilor Uniunii Avocaţilor;
 Adoptarea altor hotărâri legate de exercitarea profesiei de avocat și activitatea Uniunii Avocaților.

Propunerile pot fi expediate la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, în format electronic sau prin corespondență poștală, la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012,până la data de 1 august 2020.

Leave a Reply