InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Transparentizarea procesului de achiziții publice. Activitatea întreprinderilor de stat și cele municipale, mai transparentă

By 8 iulie 2019 No Comments

Transparentizarea procesului de achiziții publice. Activitatea întreprinderilor de stat și cele municipale, mai transparentă

Întreprinderile de stat și cele municipale ar putea fi obligate să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii prin sistemul de achiziții publice. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de către Parlament, în prima lectură. Documentul conține mai multe  modificări  și completări la Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Mai exact, lit. (q) a art.9 din Lege va avea următorul conținut: „realizează procedurile de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor pentru necesitățile de producere și asigurare a bazei tehnico-materiale, prin sistemul de achiziții publice și în conformitate cu legislația achizițiilor publice”.

De asemenea, proiectul include obligativitatea efectuării auditului extern pentru toate întreprinderile de stat și cele municipale. Acestea vor fi obligate să plaseze pe pagina web oficială statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al intreprinderii, inclusiv rapoartele de audit. Mai mult, se propune diminuarea valorii tranzacției cu conflict de interese de la 400 mii lei la 10 mii lei.

Potrivit autorilor, în prezent, barierele impuse de legislație prevăd doar pentru circa 3% din entitățile de stat și municipale obligativitatea să treacă auditul extern. În același timp, autorii consideră că acesta este o metodă eficientă de a preveni corupția și utilizarea ineficientă a banului public.

Proiectul foate fi analizat aici. Acesta urmează să fie aprobat în lectură finală.

Leave a Reply