IdeiSistem judecătoresc

Timp de 16 ani încrederea în justiție s-a redus de două ori. Câtă încredere aveți în sistemul judecătoresc?

By 20 februarie 2019 No Comments

Timp de 16 ani încrederea în justiție s-a redus de două ori. Câtă încredere aveți în sistemul judecătoresc?

Din anul 2002 până în 2018 nivelul de încredere în justiție, în rândul populației, s-a redus de două ori. Dacă acum 16 ani încrederea în justiție era de 31-34%, în noiembrie anul trecut aceasta a fost de doar 16-17%.

În nota analitică „Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018”, elaborată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, se menționează că încrederea în justiție este determinată de un set foarte complex de factori, care pot fi sistematizați într-un mod generalist în câteva grupuri. Primul rând de factori ține de interdependența încrederii în justiție și încrederea în alte instituții ale statului. Astfel, dincolo de performanțele de factor ale sistemului justiției, dacă scade încrederea populației în tot ce înseamnă stat, se va reduce inevitabil și încrederea în justiție. Un alt grup de factori ține de fonul mediatic în jurul justiției. Măsura și volumul în care anumite evenimente legate de justiție sunt mediatizate la fel modelează pe termen scurt percepția publicului, iar dacă acestea abundă pe perioade mai îndelungate, se fac resimțite și efectele pe termen lung. Și al treilea set de factori ține de experiența proprie sau a cercului social restrâns al cetățeanului. Este evident că experiența de a fi parte la o cauză aflată pe rolul instanțelor de judecată (cauză judiciară în continuare) influențează puternic opinia persoanei despre justiție.

Corupția rămâne a fi elementul central în formarea încrederii, sau mai bine zis lipsei de încredere în justiție. De exemplu, în anul 2015 nivelul de încredere a atins punctul minim și asta pentru că a crescut numărul celor care consideră că se recurge la bani, cadouri, contacte personale pentru a „soluţiona” problemele din instanțele de judecată, de la 49% în 2008, la 70% în 2015. Această observație oferă un exemplu când unele evenimente majore, pe larg mediatizate, pot influența puternic percepțiile publice. Anul 2015, în comparație cu ceilalți ani, este unul zguduit de o criză politică majoră, startul căreia a fost dat de scandalul numit „furtul miliardului”, evenimente care au explodat tensiunile în alianța de guvernare, procesul soldându-se cu destrămarea acesteia și arestarea Ex-prim-ministrului, Vlad Filat.

Pe parcursul acestor ani, în sistemul judecătoresc au avut loc mai multe schimbări urmare a mai multor reforme. În anul 2012 au fost aprobate modificări legislative care au majorat numărul personalului în toate instanțele de judecată, și anume: au fost introduse funcțiile de asistent judiciar egal cu numărul de judecători pentru judecătorii și curțile de apel, și câte trei asistenți judiciari per judecător la Curtea Supremă de Justiție, au fost introduse funcțiile de șef al secretariatului pentru toate instanțele de judecată. Din anul 2014 au fost majorate salariile judecătorilor, o măsură importantă pentru a asigura independența judecătorilor. De asemenea, au fost efectuate o serie de modificări legislative menite să reducă volumul de lucru al judecătorilor, precum excluderea obligației de a motiva hotărârile judecătorești civile în primă instanță și introducerea medierii obligatorii a cauzelor civile de către judecători.

Din 2016 a început reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești prin reducerea numărului judecătoriilor (instanțelor de judecată de primul nivel) și măririi numărului judecătorilor per judecătorie, pentru a spori calitatea și eficiența sistemului de justiție Majoritatea reprezentanților sistemului justiției (judecători, procurori, avocați) au anticipat și au apreciat pozitiv aceste schimbări.

Dar, aceste schimbări nu au fost în măsură să îmbunătățească percepția beneficiarilor finali, a populației și a mediului de afaceri, față de performanța sistemului de justiție. Datele cu privire la încrederea joasă continuă a populației cu privire la justiție ar trebui să determine sistemul judecătoresc și alți factori de decizie relevanți să ia măsuri urgente axate pe sporirea calității și echității actului de justiție.

Câtă încredere aveți în sistemul de justiție?
Ce măsuri trebuie întreprinse pentru creșterea nivelului încrederii populației în justiție?

Leave a Reply