Executarea hotărârilor judecătoreștiUltimele stiri

Termen extins pentru concursul de selectare a reprezentantului mediului academic în calitate de membru al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești

By 28 martie 2019 No Comments

Termen extins pentru concursul de selectare a reprezentantului mediului academic în calitate de membru al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești

Ministerul Justiției a anunțat prelungirea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 5 aprilie 2019. Inițial, concursul a fost anunțat pe data de 11 martie, iar termenul de depunere a dosarelor era 22 martie 2019.

Conform anunțului, la funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:
– are reputație ireproșabilă;
– nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
– desfăşoară activitatea pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;
– deține competenţă profesională;
– nu are antecedente penale;
– nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
– nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

Și candidații la funcția de reprezentant al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești trebuie să aibă reputație ireproșabilă și are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ. De asemenea, aceștia trebuie să întrunească și alte criterii:
– deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
– nu are antecedente penale;
– nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
– nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;
– nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele acte:
– Cererea de participare la concurs și datele de contact;
– Copia buletinului de identitate;
– Copia diplomei de studii superioare;
– Curriculum vitae;
– Cazier judiciar;
– Copia carnetului de muncă (după caz);
– Declarație pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Concursul se va desfășura în două etape: selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse și interviul.

Leave a Reply