InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Suma cadourilor primite la locul de muncă nu va depăși o mie de lei pe parcursul unui an. Cui aparține inițiativa

By 26 noiembrie 2019 No Comments

Suma cadourilor primite la locul de muncă nu va depăși o mie de lei pe parcursul unui an. Cui aparține inițiativa

Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor, care prevede că valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol nu vor putea depăși suma maximă de 1.000 de lei în decursul unui an calendaristic. 

„În multe jurisdicții sunt stabilite limite financiare în ceea ce privește cadourile oferite agenților publici, adică orice cadou acordat unui agent public care depășește o anumită valoare este considerat inadmisibil fiind considerat că acesta influențează sau ar putea influența îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”, explică autorii proiectului.

Astfel, prevederile Regulamentului determină modul de activitate a Comisiei de evaluare şi evidenţă a cadourilor, precum şi modul de evidenţă, evaluare, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol subiecţilor Legii nr.82/2017 şi ai Legii nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public. De asemenea, acesta determină modalitatea de evidență, predare și înstrăinare a cadourilor inadmisibile (bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj) care le sunt destinate personal agenților publici sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este legată direct sau indirect de desfăşurarea activităţii lor profesionale.

La pct. 3 din proiectul Regulamentului se aduc clarificările de rigoare, fiind redate noțiunile de „cadou”, „cadouri admisibile”, „cadouri inadmisibile” „cadouri oferite din politețe” și „cadouri oferite cu prilejul anumitor acțiuni de protocol” și semnificațiile acestora.
De asemenea, având în vedere că, produsele perisabile sunt exceptate de la prevederile Regulamentului, și anume de a fi declarate, se propune definirea acestora care ar exclude opiniile subiective și propriile interpretări.

De asemenea, conform proiectului Regulamentului, evaluarea, evidența, utilizarea, răscumpărarea și păstrarea cadourilor primite de agenții publici, subiecţii ai Legii nr. 82/2017, va fi realizată de o Comisie de evaluare şi evidenţă a cadourilor, compusă din 3 membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar și constituită, prin act administrativ al conducătorului entității publice. Comisia va ţine evidenţa cadourilor admisibile și inadmisibile; va evalua cadourile admisibile; va returna cadoul admisibil beneficiarului; va propune conducătorului entității publice, după caz, păstrarea cadoului admisibil în gestiunea entității publice, transmiterea cadoului inadmisibil către autoritatea anticorupţie
responsabilă (Centrul Național Anticorupție), alte autorităţi publice cu competenţe specifice sau transmiterea cadoului admisibil cu titlu gratuit în scopuri de caritate; va asigura păstrarea şi securitatea cadourilor admisibile predate Comisiei; va inventaria cadourile admisibile; va preda cadourile inadmisibile recepționate de la beneficiari autorității anticorupție responsabile (Centrului Național Anticorpție), va menține și actualiza trimestrial pe pagina web a entității publice Registrul de evidență a cadourilor admisibile şi beneficiarilor acestora, inclusiv Registrul de evidență a cadourilor inadmisibile.

Proiectul Regulamentului poate fi consultat aici. Vă invităm să veniți cu recomandări și sugestii.

Leave a Reply