Anticorupție și integritateInițiative

Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024. Ce propune Ministerul Justiției

By 22 ianuarie 2020 No Comments

Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024. Ce propune Ministerul Justiției

Ministerul Justiției a elaborat Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Documentele au fost remise spre consultare, iar instituția așteaptă propuneri și recomandări până în data de 7 februarie 2020.

Obiectivul general al strategiei este: „Un sistem de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului eficient”. Totodată, se propune ca noul document strategic să fie orientat pe 4 direcții strategice, iar pentru fiecare direcție strategică au fost identificate obiective specifice (în total 11), după cum urmează:
Direcția strategică I – „Politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional reduc riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, cu următoarele obiective specifice:
1) Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt bine cunoscute și pe deplin înțelese, iar acțiunile autorităților sunt bine coordonate pentru a preveni și combate amenințările și vulnerabilitățile;
2) Cooperarea internațională permite acumularea necesară de informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva criminalilor și activelor acestora;
– Direcția strategică II – „Veniturile infracționale și fondurile destinate finanțării terorismului sunt împiedicate să intre în sectorul financiar și în alte sectoare sau sunt identificate și raportate de către aceste sectoare”, cu următoarele obiective specifice:
1) Organele de supraveghere monitorizează și reglementează instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului;
2) Instituțiile financiare și liberii profesioniști aplică adecvat măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care sunt comensurabile cu riscurile identificate și raportează despre tranzacțiile suspecte;
3) Persoanele juridice sunt împiedicate de a fi utilizate în legalizări de fonduri și finanțare de terorism, iar informația cu privire la beneficiarii lor efectivi este accesibilă autorităților competente fără careva impedimente;
Direcția strategică III – „Amenințările naționale și internaționale privind spălarea banilor sunt identificate și înlăturate, iar făptuitorii sunt pedepsiți și deposedați de veniturile infracționale și de bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracțiunilor”, cu următoarele obiective specifice:
1) Informația financiară și alte date relevante sunt utilizate în mod corespunzător de către autoritățile competente pentru investigațiile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
2) Infracțiunile, activitățile de spălare a banilor sunt investigate și făptuitorii sunt deferiți justiției, fiind aplicate pedepse eficiente, proporționale și disuasive;
3) Veniturile infracționale și bunurile utilizate la sau destinate pentru comiterea infracțiunilor sunt confiscate.
– Direcția strategică IV – „Amenințările privind finanțarea terorismului sunt detectate și distruse, teroriștii sunt privați de resurse și persoanele care finanțează terorismul sunt sancționate, contribuind prin aceasta la prevenirea actelor de terorism”, cu următoarele obiective specifice:
1) Infracțiunile și activitățile de finanțare a terorismului sunt investigate, iar persoanele care finanțează terorismul sunt deferite justiției, fiindu-le aplicate pedepse efective, proporționale și disuasive;
2) Teroriștii, organizațiile teroriste și finanțatorii terorismului sunt împiedicați să primească, transfere și utilizeze mijloace financiare și să abuzeze de organizațiile non profit;
3) Persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă sunt împiedicați să primească, transfere și utilizeze mijloace financiare în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU.

Vă invităm să veniți cu sugestii și comentarii la Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Leave a Reply