Inițiative

Sporuri salariale pentru judecători și procurori. Cât de justificate sunt acestea?

By 29 octombrie 2018 No Comments

Judecătorii și procurorii vor beneficia de sporuri salariale pentru grade științifice, de calificare și păstrarea secretului de stat. Potrivit anticoruptie.md, Curtea Constituțională a satisfăcut parțial un demers al Curții Supreme de Justiție în care judecătorii se plângeau că ar fi discriminați, după ce au fost privați de sporurile salariale pentru gradele științifice, gradele de calificare și păstrarea secretului de stat, pe care alte categorii de funcționari le primesc.

Drept urmare, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe articole din Legea cu privire la salarizarea judecătorilor și procurorilor.

Curtea Constituțională a admis parțial solicitarea, declarând neconstituționale prevederile art. 3 alin. (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, în măsura în care nu reglementează sporul pentru deținerea gradului științific, sporul pentru grad de calificare și sporul pentru păstrarea secretului de stat. Parlamentul Republicii Moldova urmează să opereze modificări la acest articol pentru a prevedea aceste sporuri.

În prezent, salariul lunar al unui magistrat este format din salariul de funcție, spor pentru vechimea în muncă, ajutor material şi premii unice. Prin sesizarea din mai 2018, Curtea Supremă de Justiție a solicitat Curții Constituționale să-și expună poziția privind constituționalitatea unor prevederi ale Legii privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, care se referă la excluderea sporurilor suplimentare la salariul de bază al judecătorilor, sporul pentru grad de calificare, sporul pentru păstrarea secretului de stat și sporul pentru deținerea gradului științific. Această lege, în opinia autorilor, instituie un tratament diferențiat nejustificat între judecători și alte persoane cu funcție de demnitate publică.

Cât de justificate sunt aceste sporuri salariale pentru grade științifice, de calificare și păstrare a secretului de stat, acordate judecătorilor și magistraților?
S-ar putea ca astfel de solicitări să fie înaintate de către alte categorii de funcționari publici, care sunt remunerați diferit?
Vă rugăm să veniți cu propuneri și sugestii privind remunerarea judecătorilor și procurorilor.

Leave a Reply