Inițiative

Societatea civilă, invitată să se implice la elaborarea raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului

By 19 martie 2019 No Comments

Societatea civilă, invitată să se implice la elaborarea raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului

Ministerul Justiției începe elaborarea raportului intermediar ce vizează implementarea recomandărilor statelor membre ale ONU adresate Republicii Moldova. În vederea elaborării raportului cu un conținut amplu privind acțiunile întreprinse în perioada 2017 – prezent, instituția a solicitat autorităților publice să prezinte informațiile aferente domeniilor de competență raportate la recomandările CDO, precum și la prioritățile actuale potrivit politicilor în domeniul drepturilor omului. Totodată, Ministerul Justiției a anunțat că este dispus să recepționeze contribuția reprezentanților societății civile aferente exercițiului respectiv, până la data de 29 martie.

Recomandările făcute statului nostru se referă la: consolidarea capacităților instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului; fortificarea mecanismelor naționale de promovare a politicilor anti-discriminare; promovarea politicii egalității de gen și eliminarea violenței domestice; asigurarea drepturilor copilului; asigurarea drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale; eliminarea torturii și a relelor tratamente; îmbunătățirea condițiilor de detenție; garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; accesul la justiție și eradicarea fenomenului sărăciei și corupției. Aceste recomandări se conțin în raportul adoptat de Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO) în privința Republicii Moldova pe 16 martie 2017, în cadrul procesului de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului (Universal Periodic Review/UPR).

În intervalul 2017 – 2021, Republica Moldova parcurge perioada de implementare a recomandărilor recepționate și urmează, corespunzător, să raporteze asupra evoluțiilor înregistrate la cea de-a 40-a sesiune a CDO, preconizată a se desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2021. Cu toate acestea, CDO încurajează statele membre ale ONUsă prezinte, la jumătate de termen, un raport național intermediar. Se va nota că, mecanismul UPR este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului în toate cele 193 de state membre ale ONU și vizează atât drepturile civile și politice, cât și cele economice, sociale, culturale.

Ministerul Justiției a anunțat că va organiza consultări publice asupra proiectului raportului elaborat.

Leave a Reply