Anticoruptie.mdJustiție și dezvoltare economică

Societatea civilă cere Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor să publice numele persoanelor din completele ce soluționează contestațiile

By 4 iulie 2019 No Comments

Societatea civilă cere Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor să publice numele persoanelor din completele ce soluționează contestațiile

Mai multe organizații ale societății civile au cerut, printr-un apel public, Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, să publice numele membrilor completelor care iau decizii în cazul contestațiilor pe marginea achiziților publice, scrie Anticoruptie.md. Centrul Național pentru Protecția Datelor Personale spune că numele și prenumele președintelor și membrilor ce fac parte din completul de soluționare a contestațiilor trebuie să fie publice. 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, condusă de fostul deputat transfug la PD Anatolie Zagorodnîi, a început să nu mai publice numele membrilor completelor care participă la soluționarea contestațiilor din luna martie, după controversata achiziție de autobuse. Atunci societatea civilă a constatat că ”unul dintre membrii completului a participat atât la soluționarea contestației din 2019 (însă restituind-o fără examinare, acceptând excepția invocată de Parcul Urban de Autobuze), cât și la soluționarea unei contestații anterioare, într-o procedură cu aceeași autoritate contractantă și același obiect (însă atunci contestația fusese examinată iar procedura de achiziție anulată). Societatea civilă a constatat că deciziile ANSC nu sunt uniforme, astfel, ridicând dubii referitoare la fundamentarea și legalitatea acestora.

La solicitarea Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a făcut trimitere la protecția datelor cu caracter personal. ”În lipsa numelui și semnăturii pe deciziile publicate pe site-ul Agenției nu este nici-o eroare, fiind efectuată depersonalizarea datelor cu caracter personal, care potrivit aceleiași legi reprezintă modificarea datelor cu caracter personal astfel încât detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă. Totodată, părțile și participanții la proces dispun de copii autentice ale deciziilor având aplicate semnăturile olografe”, se arată într-un răspuns al ANSC.

Aceasta, în situația în care Hotărârea Parlamentului Nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, se stipuleză următoarele: ”Componența completelor de soluționare a contestațiilor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă de cel mult 12 luni calendaristice. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru cel mult 2 perioade consecutive.” La moment, pe pagina ANSC nu poate fi găsită informația referitoare la componența completelor, de exemplu, or, un atare ordin nu este publicat în rubrica ”Hotărîri și Ordine”.

Solicitat să se pronunțe asupra situației create, Centrul  Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a menționat că „consilierii Agenției dețin calitatea de persoană publică, astfel unele informații strâns legate de funcția de demnitate publică (de exemplu: numele, prenumele, locul de muncă, etc.) au caracter deschis”.  „Potrivit raționamentelor CEDO, persoanele publice trebuie să accepte ingerințe în viața lor privată în mai mare măsură decât persoanele obișnuite și gradul accesibil de cercetare mai atentă urmează să fie cu atât mai mare cu cât figura publică în cauză și informația ce se dezvăluie sînt mai importante.  Astfel, cu toate că informațiile privind acțiunile/deciziile angajatului la locul său de muncă pot constitui ca date cu caracter personal, luînd în considerație necesitatea asigurării unui anumit regim de transparență și responsabilitate […] trebuie să fie conștient din start că anumite date cu caracter personal ce-l vizează pot fi dezvăluite terților”, menționează CNPDCP .

”Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității”, mai spune CNPDCP .​

ONG-urile semnatare ale apelului, constată că ”nu poate fi acceptată situația în care persoane publice, care își asumă deplina responsabilitate în fața cetățenilor pentru deciziile pe care le iau, își ascund numele, astfel demonstrând tocmai lipsa de responsabilitate în afacerile publice”.

ONG-urile solicită Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor să renunțe la practica de secretizare a numelor membrilor completului, implicit prin:

  1. Publicarea deciziilor ANSC care conțin numele consilierilor care au participat la luarea deciziei;
  2. Publicarea, pe pagina web a ANSC, a Ordinului Directorului General al ANSC privind componența completelor de soluționare a contestațiilor.

 Textul integral al apelului poate fi citit aici

Organizațiile semnatare:
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER),
Comunitatea WatchDog.md,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
Institutul pentru Inițiative Strategice,
AO ADR „Habitat”,
Centrul de Investigații Jurnalistice,
Institutul pentru Politici Publice,
Fundația Est-Europeană,
Expert-Grup,
Promo-LEX,
Asociația Presei Independente,
IDIS Viitorul,
Asociația pentru Democratie Participativa (ADEPT),
Amnesty International Moldova,
A.O. „Părinți Solidari”,
Centrul de Politici și Reforme din Moldova.

Leave a Reply