Anticorupție și integritateSistem judecătorescUltimele stiri

Sistemul informațional „e-Integritate” va fi examinat la ședința Guvernului

By 14 martie 2019 No Comments

Sistemul informațional „e-Integritate” va fi examinat la ședința Guvernului

Guvernul va examina proiectul Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. Acesta reprezintă un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizării automate a declarațiilor de avere şi interese personale şi facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public cu respectarea condițiilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, „e-Integritate” va stabili cerințele de bază pentru implementarea noilor tehnologii informaționale în activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI). Acesta va trasa scopurile, sarcinile şi funcțiile sistemului „e-Integritate”, structura organizațională şi baza normativă, necesare pentru crearea şi punerea în aplicare a sistemului de declarare online a averilor și intereselor personale, obiectele informaționale şi lista datelor care se păstrează în sistem, infrastructura tehnologică şi măsurile de asigurare a securității şi protecției informației.

Printre principalele sarcini ale sistemului informațional automatizat se numără:
– semnarea şi depunerea în formă electronică a declarațiilor de avere şi interese personale de către subiecții declarării;
– publicarea datelor cu caracter personal din declarațiile electronice de avere şi interese personale în limitele şi condiţiile prevăzute de Legea privind declararea averii şi a intereselor personale, inclusiv căutarea declarațiilor electronice de avere şi interese personale în baza unor criterii prestabilite de filtrare;
– verificarea automatizată a declarațiilor de avere şi interese personale în vederea depistării discordanței datelor indicate în declarații cu datele din registrele de stat și alte sisteme informaționale;
– ținerea Registrului electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale.

Sistemul va utiliza serviciile guvernamentale de platformă MPass, MSign, MLog, MNotify și va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Acesta se va integra cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii privind implementarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. Toate propunerile vor fi luate în considerare de către autoritățile implicate în procesul de reformă a sistemului judecătoresc.

Leave a Reply