InițiativeJustiție și dezvoltare economicăSistem judecătoresc

Selectarea unui membru în Consiliul INJ. Ce Regulament propune Ministerul Justiției

By 29 ianuarie 2019 No Comments

Selectarea unui membru în Consiliul INJ. Ce Regulament propune Ministerul Justiției

Ministerul Justiției propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea unui membru în Consiliul Institutului Național al Justiției (INJ) din rândul profesorilor titulari de drept.

Documentul va stabili procedura de organizare și desfășurare a concursului, precum și criteriile de selectare a candidaților la concurs. Autorii susțin că, „prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective:
– asigurarea transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la concurs;
– asigurarea obiectivității concursului”.

Concursul va fi organizat de către Consiliul Rectorilor din Republica Moldova cu suportul INJ și se va desfășura în două etape:
– examinarea dosarelor de participare la concurs;
– interviul.

În vederea asigurării transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la concurs, în proiect este reglementată expres modalitatea de informare a candidaților și termenele în care rezultatele concursului se plasează pe pagina web oficială a Institutului Național al Justiției. De asemenea, pentru mediatizarea desfășurării concursului informația privind organizarea concursului se va publica și în alte surse de informare.

Conform proiectului Regulamentului, în calitate de membru al Consiliului INJ va putea candida profesorul titular de drept care:
1) are reputație ireproșabilă;
2) la momentul depunerii dosarului de participare la concurs are vechimea în muncă de profesor titular de drept în una din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova de cel puțin 5 ani, acumulată pe parcursul ultimilor 10 ani până la momentul depunerii dosarului;
3) dispune de experiență pentru realizarea atribuțiilor Consiliului INJ potrivit art. 7 din Legea nr. 152/2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei.

Leave a Reply