AvocaturăUltimele stiri

Se modifică procedura de înregistrare a contribuțiilor profesionale achitate de către membrii Birourilor Asociate de Avocați

By 24 mai 2019 No Comments

Se modifică procedura de înregistrare a contribuțiilor profesionale achitate de către membrii Birourilor Asociate de Avocați

Uniunea Avocaților din Moldova anunță despre schimbarea modalității de înregistrare a contribuțiilor profesionale achitate de către membrii Birourilor Asociate de Avocați. Astfel, începând cu data de 01 iunie 2019, înregistrarea contribuțiilor profesionale achitate de către avocații membri ai Birourilor asociate, va fi realizată exclusiv în baza informației (descifrărilor), care urmează a fi prezentată Uniunii Avocaților în termen cât mai util, cu indicarea listei nominale a personalelor care și-au onorat obligațiile respective de plată.

Potrivit UAM, se modifică această procedură, urmare a evaluării procesului de înregistrare a contribuțiilor profesionale achitate de către avocați, s-au constatat unele dificultăți la capitolul schimbului de informații cu marea majoritate a Birourilor Asociate de Avocați din țară. UAM reiterează că de cele mai dese ori, Birourile asociate de avocați practică să efectueze transferul sumei contribuțiilor datorate de către avocații membri ai biroului respectiv, fără a specifica în destinația plății, persoanele concrete pentru care a fost efectuată plata și care urmează la rândul său, să fie înregistrată în evidența contabilă a Uniunii Avocaților.

Această stare de fapt generează dificultăți majore în procesul reflectării în contabilitatea Uniunii, a avocaților care și-au achitat obligațiile de membru, având în vedere că evidența contribuțiilor profesionale în contextul dispozițiilor art.art. 35 alin. (3) lit. a), 37 lit. e) și 54 alin. (6) lit. b) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV/2002, este ținută pentru fiecare persoană în parte.

Înțelegând că parametrii din ordinul/dispoziția de plată, care este un formular tipizat, nu oferă întotdeauna spațiu și caractere suficiente, pentru a nominaliza pe absolut toți membrii biroului din numele cărora a fost efectuată achitarea contribuțiilor profesionale, venim cu recomandarea de a realiza periodic transferul de informații reciproc, între Birourile asociate de avocați și Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în vederea asigurării consemnării corecte și la timp a contribuțiilor achitate de avocați.

În contextul celor expuse, Uniunea Avocaților vine cu solicitarea către conducătorii Birourilor Asociate de Avocați, de a lua act de informația prezentată și întreprinderea măsurilor ce se impun întru înlăturarea neajunsurilor arătate.

În acest sens, sugerăm tuturor Birourilor asociate, ca la momentul efectuării transferului contribuțiilor profesionale, să fie prezentată în cel mult 3 zile lucrătoare, informația după modelul stabilit în Anexa nr. 1, iar până la data de 01 decembrie al fiecărui an calendaristic, informația privind transferurile efectuate din numele avocaților pentru întreaga perioadă de gestiune, conform modelului atașat în Anexa nr. 2 la prezentul comunicat.

Concretizăm că în cazul în care vor fi ignorate recomandările Uniunii Avocaților la compartimentul în cauză, transferurile neclare parvenite din partea Birourilor Asociate de Avocați nu vor fi luate în calculul individual al avocaților și prin urmare, în cazul în care vor fi înregistrate restanțe la plata contribuțiilor pe un termen mai mare de 6 luni, vor fi dispuse măsurile legale, în vederea parcurgerii procedurii suspendării dreptului de exercitare a profesiei pentru neplată.

Leave a Reply