Sistem judecătorescUltimele stiri

Sarcini suplimentare pentru Inspecția judiciară din cadrul CSM. Planul de acțiuni a fost aprobat de către CSM

By 14 februarie 2019 No Comments

Sarcini suplimentare pentru Inspecția judiciară din cadrul CSM. Planul de acțiuni a fost aprobat de către CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2019, propus de Inspecția judiciară. Plenul CSM a considerat necesar de a include în sarcina Inspecției judiciare acțiuni suplimentare.

Astfel, suplimentar, Inspecția judiciară va trebui:
– să verifice respectarea Codului de procedură civilă privind primirea pe rol a cererilor de chemare în judecată; stabilirea și respectarea termenilor de examinare și punerea în executare a hotărârilor în dosarele penale și de contencios administrativ;
– să efectueze verificarea judecătorilor în privința cărora CSM a dat acordul pentru pornirea urmăririi penale, precum și a celor suspendați din funcție pe motiv de pornire a urmăririi penale, prin prisma deținerii reputației ireproșabile;
– să întocmească notele informative privind verificarea reputației ireproșabile a candidaților la funcția de judecător, a judecătorilor – candidați la funcții administrative și la promovarea în alte instanțe, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul judecătorului, în baza datelor prezentate de organele abilitate referitor la respectarea legislației de către persoana vizată;
– să verifice executarea bugetelor de către instanțele de judecată la capitolul ce ține de alocarea resurselor suplimentare în scopuri concrete.

Inspecţia judiciară este un organ din cadrul CSM, care asigură verificarea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei. În exercitarea acestor atribuţii Inspecţia judiciară acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale. Potrivit legii cu privire la CSM, Inspecţia judiciară are, în special, competenţe de verificare a activității organizatorice a instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiţiei, de examinare a petițiilor cetățenilor în probleme ce țin de etica judiciară, de verificare a sesizărilor privind faptele care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Planului de activitate pentru anul 2019, Inspecţia judiciară va întreprinde un șir de acțiuni, și anume:
– examinarea petițiilor cetățenilor în probleme ce țin de etica judiciară, adresate CSM;
– examinarea sesizărilor privind faptele ce pot constitui abateri disciplinare, inclusiv autosesizările din oficiu în legătură cu activitatea sau conduita neconformă a judecătorilor sau încălcarea obligațiilor profesionale ale acestora;
– efectuarea verificărilor privind încălcarea normelor de conduită, reglementate de Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 8 din 11 septembrie 2015;
– verificarea solicitărilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței judecătorilor;
– verificarea informațiilor cu privire la reputația sistemului judecătoresc;
– verificarea demersurilor ce au ca obiect eliberarea acordului CSM privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
– verificarea temeiurilor respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de CSM de numire în funcția de judecător, în funcția de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanței judecătoreşti;
– monitorizarea dosarelor aflate pe rol în instanțele de judecată mai mult de 12, 24, 36 luni;
– verificarea activității organizatorice a instanțelor judecătoreşti în procesul înfăptuirii justiției, inclusiv verificarea repartizării aleatorii a dosarelor, stabilirii termenelor, pronunțării, redactării şi comunicării hotărârilor, înaintării dosarelor la instanțele competente, punerii în executare a hotărârilor penale, eliberării titlurilor executorii;
– verificarea eficienței manageriale şi modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor;
– participarea la ședințele Colegiului disciplinar, susținerea rapoartelor și deciziilor examinate în Colegiul disciplinar, susținerea căilor de atac în hotărârile pronunțate, inclusiv în Curtea Supremă de Justiție;
– audiența cetățenilor;
– informarea judecătorilor asupra problemelor invocate de cetățeni în timpul audierilor;
– verificarea executării hotărârilor Plenului CSM cu privire la rezultatele controalelor efectuate asupra activității organizatorice a instanțelor de judecată.

Leave a Reply