InițiativeProcuratură și poliție

Sancțiunile disciplinare aplicate procurorilor, în descreștere. Câți procurori au fost demiși anul trecut

By 5 martie 2019 3 Comments

Sancțiunile disciplinare aplicate procurorilor, în descreștere. Câți procurori au fost demiși anul trecut

Doi procurori demiși din funcție, cinci mustrări și tot atâtea avertismente, trei procurori cu salarii reduse. Acestea au fost sancţiunile disciplinare aplicate apărătorilor de stat de către Colegiul de disciplină și etică, din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Conform Raportului de activitate, în 2018 se atestă o reducere semnificativă a cazurilor disciplinare examinate și a sancțiunilor aplicate, față de 2017.

Pe parcursul anului trecut, Colegiul de disciplină și etică a examinat 25 de proceduri disciplinare în privinţa a 22 de procurori. În cinci cazuri Colegiul a dispus încetarea procedurii disciplinare, pe motiv că nu a fost constatată o abatere disciplinară, limitându-se la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură.

De asemenea, membrii Colegiului au examinat 31 de contestaţii, dintre care:
– 26 de contestații au fost respinse;
– o contestație a fost remisă Inspecției procurorilor pentru efectuarea investigațiilor suplimentare;
– în privința a 4 contestații urmează a fi adoptată hotărâre în anul 2019.

Colegiul de disciplină și etică este compus din 7 membri: 5 membri procurori și 2 membri, desemnați din partea societății civile. Potrivit art. 89 din Legea cu privire la Procuratură, Colegiul este un organ care funcționează în subordinea CSP. Acesta are următoarele atribuţii:
a) examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
b) adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare și respectarea eticii de către procurori;
c) formulează avize individuale cu privire la incompatibilităţile procurorilor sau, după caz, eventuale sau pretinse conflicte de interese, precum și privind probleme de etică şi de deontologie a procurorilor;
d) examinează contestaţiile formulate în ordinea art. 49 alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură.

Ce notă dați activității procurilor în 2018?
Reducerea cazurilor disciplinare examinate și a sancțiunilor aplicate de către Colegiul de disciplină și etică denotă că procurorii au devenit mai disciplinați și respectă prevederile stipulate în Codul de etică?

3 Comments

 • Decizii asupra cererilor de recurs în interesul legii http://jurisprudenta.csj.md/db_interes_lege.php
  Cu privire la faptul că depunerea declaraţiilor necorespunzătoare adevărului în faţa instanţelor nu poate atrage răspunderea în baza art. 352 -1 alin. 1 Cod penal http://jurisprudenta.csj.md/search_interes_lege.php?id=7

  “…Admite recursul în interesul legii, declarat de Procurorul General al Republicii Moldova, Harunjen Eduard, şi constată că problema de drept, care formează obiectul judecăţii, a fost soluţionată, în mod diferit, de către instanţele judecătoreşti, prin hotărâri irevocabile.
  15
  Întru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii penale se stabileşte că depunerea declaraţiilor necorespunzătoare adevărului, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, inclusiv de către avocaţi, nu poate atrage răspunderea, prevăzută de art. 3521 alin. (1) Cod penal, or, termenul „organ competent” din art. 3521 Cod penal nu include instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală.
  …”

  Prin urmare, Decizia CSJ pune punct în chestiunea ce ține de raspunderea penală a avocaților și altor persoane pentru declarațiile și plîngerile depuse și facute în fata instanțelor de judecată și a organelor de urmărire penală. Plenumul CSJ ăprin Decizia din 07.02.2019 publicată pe siteul CSJ la 01.03.2019 sa expus clar că instanșele de judecata și organele de urmărire penmală nu sunt “organe competente” conform art. 352/1 CP.
  Prin acestă Decizie Plenumului SCJ se confirmă ilegalitatea urmărirei penale mele si a lui Maxim Belinschi pe art. 352/1 CP și se confirmă încă o dată abuzul la litera li spiritul legii penale din paretea organului procuraturii, și în special din partea Procurorului General. Era evident că se abuzează, și se urmărea scopul de intimidare.
  Acuma noi vrem dosare penale procurorilor si denmisia Procurorului General. Corpul avocaturii trebuie sa solicite demisia Procurorului General care reprezintă un element nociv pentru sistemul de drept al Repubilicii Moldova. Ilegalitățile au loc sistematic în privința avocaților si acuma este timpil ca avocatura să solicite raspunderea procurorilor ce a comis ilegalități.

  Cu respect, avocații Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi

  • Pentru concretizare. Solicit sa vedeti textul Deciziei Plenumului CSJ la care ma-m referit, din 07.02.2019, publicată pe siteul CSJ la 01.03.2019. Vedeti care este motivarea Procurorului General. Numeni nu are o parere la fel ca si el. Este o gindire din timpurile staliniste. Cu respect, Veaceslav Țurcan.

 • Veaceslav Turcan

  вс, 24 февр., 11:37 (9 дней назад)

  кому: AvocatulMD, EmbassyLawyer, ailawyer@googlegroups.com

  Stimați colegi

  In anexa nr. 1 la Regulamentul publicat pe site-ul Procuraturei Generale
  http://www.procuratura.md/file/2017-06-24_Regulament%20forma%20sesizarii%20disciplinare.pdf

  Este preîntîmpinare privind răspunderea conform art. 352/1 Falsul în declarații. Acestea sunt cunoștințele in domeniul dreptului al procurorilor…

  Este clar ca procurorii doresc să descurajeze depunerea de plângeri împotriva procurorilor în materia deontologiei activității acestora.

  În alte cuvinte cum poate cetățeanul ponegri imaginea glorioasă a eticii imaculate ale procurorilor când are șanse să facă pușcărie pentru aceasta?

  Citind această aberație din Regulament concluzionez că urmărirea penală a mea și a colegului meu Maxim Belinschi pe ART. 352/1 Cod penal face parte din politica oficială a Procuraturii Generale din Republica Moldova.
  Cu respect, avocatul Veaceslav Țurcan

Leave a Reply