InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Sancțiuni mai mari, pentru încălcarea cerințelor de informare a consumatorilor de produse alimentare

By 15 aprilie 2020 No Comments

Sancțiuni mai mari, pentru încălcarea cerințelor de informare a consumatorilor de produse alimentare

Ministerul Justiției propune sancțiuni mai dure pentru cei care vor încălca cerințele privind producerea, depozitarea, plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. În acest sens, a fost elaborat un proiect de modificare și completare a Codului contravențional. Modificările propuse au scopul de a oferi o protecție suplimentară consumatorului prin informarea corectă a acestuia despre produsele alimentare care îi sunt oferite.

Astfel, autorii propun o nouă redacție a art. 269 din Codul contravențional, conform căreia încălcarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare prin producerea, plasarea pe piață și comercializarea produselor ce nu corespund rigorilor impuse pot deveni pasibile de sancționare cu amendă de la 100 la 150 de u.c. (de la 5.000 de lei la 7.500 de lei) aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 de u.c. (de la 20.000 de lei la 25.000 de lei), pentru persoanele juridice.

În prezent, art. 269 din Codul contravențional prevede că: „Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de u.c. aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an”.

Potrivit proiectului, în condițiile în care producătorii, distribuitorii și comercianții nu vor întreprinde acțiunii de evitare a riscurilor și/sau nu vor retrage de pe piață produsele alimentare periculoase și/sau neconforme reglementărilor din domeniul alimentar și/sau nu vor avertiza adecvat și eficient consumatorul, nu vor returna de la consumator produsele alimentare în a căror privință organul de control sau specialiștii au constatat că acestea nu îndeplinesc cerințele de siguranță, din care cauză pot afecta viața și sănătatea consumatorilor, amenda va constitui de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei fizice și de la 300 la 400 de u.c., pentru persoanele juridice.

De asemenea, se propune introducerea normei conform căreia producerea, importul, depozitarea, plasarea pe piață și comercializarea produselor, precum și prestarea serviciilor cu încălcarea cerințelor esențiale (de asigurare a inofensivității produselor și serviciilor pentru viața și sănătatea oamenilor), se va sancționa cu amendă de la 75 la 100 de u.c. aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 de u.c. – persoanei juridice.

Aceiași sancțiune riscă și personelele care vor admite încălcarea cerințelor privind protecția intereselor consumatorilor: informarea cu privire la denumirea produsului alimentar, lista ingredientelor, orice ingredient sau adjuvant tehnologic sau substanță care provoacă alergii sau intoleranță, cantitatea netă de produs alimentar, informații referitoare la valabilitatea produsului alimentar (data limită de consum ori data durabilității minime sau data fabricării și termenul de valabilitate), condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare, numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din domeniul alimentar, țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite categorii de produse, instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar, declarația nutrițională, mențiunea privind identificarea lotului.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări, pentru îmbunătățirea proiectului propus de Ministerul Justiției.

Leave a Reply