Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

S-a prelungit concursul pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

By 15 noiembrie 2019 No Comments

S-a prelungit concursul pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

Ministerul Justiției a anunțat prelungirea concursului pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 29 noiembrie.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.c) din Legea 161/2014 cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.294 din 09.07.2015, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr.359 din 19.09.2015, Ministerul Justiției anunță concursului public pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept:
• experiență pedagogică de cel puţin 3 ani;
• reputație ireproșabilă;
• lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:
• cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
• copia buletinului de identitate;
• curriculum vitae; (cv);
• declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
• copia carnetului de muncă;
• declarație pe propria raspundere că nu a desfașurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• scrisoare de motivație.

Leave a Reply