Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Restituirea supraplății la suma impozitului pe venit. Ce pași trebuie să urmați

By 8 iulie 2020 No Comments

Restituirea supraplății la suma impozitului pe venit. Ce pași trebuie să urmați

Suma achitată în plus şi a suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită, prin depunerea unei cereri, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Cererea de restituire de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, poate fi găsită aici.

De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova și au supraplată la impozitul pe venit în urma prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Condiții specifice depunerii Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit:
– Cererea poate fi depusă în termen de piână la 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei supraplăţii, (după expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează);
– Data depunerii cererii:
1. începiând cu 1 iunie – pentru declarațiile prezentate în mod electronic;
2. 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru declarațiile prezentate pe suport de hîrtie (cu excepţia cazului în care intenţionați să schimbați domiciliul permanent din Republica Moldova);
– Modul de depunere:
1. pe suport de hiârtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
2. electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;
3. expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.

Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar.

Leave a Reply