Republica Moldova: Noi condamnări la CtEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile în cauzele Cazac și Surchician, Grăjdianu și alții, și Asimionese, scriu Juriștii pentru Drepturile Omului.

În cauza Cazac și Surchician c. Moldovei și Rusiei, cererea nr. 22365/10, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea de către Federația Rusă a articolului 3 din Convenție, tratament inuman și degradant, a articolului 5 § 1, 3 și 4 din Convenție, libertate și siguranță, a articolului 6 § 1, dreptul la un proces echitabil, a articolului 8 din Convenție, dreptul la respectul vieții private, a articolului 13, în conjuncție cu articolului 3 și 8 din Convenție, dreptul la un recurs efectiv.

Curtea a acordat reclamanților sumele de 35.000 de euro și 7.000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral, și 4.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli; sume ce urmează a fi plătite de Federația Rusă.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de către A. Postică, V. Postică, V. Ursu și A. Zubco, avocați din Chișinău.

***

În cauza Grăjdianu și alții c. Moldovei, au fost conexate cererea 10790/11 și 4 alte cereri, a se vedea Anexa.

Reclamanții, care au obținut hotărâri judecătorești definitive în favoarea lor, însă ulterior au pierdut aceste decizii urmare a admiterii apelurilor/recursurilor/revizuirilor tardive.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție în privința tuturor cererilor și violarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, în privința cererilor nr. 10790/11 și 14534/12.

Curtea a acordat câte 2.000 de euro fiecărui reclamant, cererile 31579/12 și 56157/13, cu titlu de prejudiciu moral și 1.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli, cererea 56157/13; restul reclamanților nu au formulat pretenții privind satisfacția echitabilă.

Anexa

NoNumărul cererii și data introduceriiNumele reclamantuluiData nașterii/

data înregistrării

Locul de reședință

Naționalitatea

Numele reprezentantului și localitatea
1.10790/1104/02/2011Eugenia GRAJDIANU29/11/1957,

naționalitatea moldavă,

Chişinău

2.14534/1216/02/2012Gheorghe GRECU06/12/1974,

naționalitatea moldavă,

Codru

3.31579/1211/05/2012Mochiru S.R.L.Inregistrară la 21/07/2003,

companie moldavă,

Chişinău

Vasile TarnovschiChişinău
4.45822/1206/07/2012Dumitru BOŞCĂNEANU03/05/1985,

naționalitate moldavă,

Chişinău

Galina ChiricencoVadul lui Vodă
5.56157/1313/08/2013Gheorghe BUDU25/02/1986,

naționalitate moldavă,

Chişinău

 

Dragomir PetcuChişinău

***

În cauza Asimionese c. Moldovei, reclamantul s-a plâns de inechitatea procedurilor naționale, Articolul 6 § 1 din Convenție.

Curtea a constatat, în unanimitate, că condamnarea reclamantului fără re-audierea martorilor, după ce a fost achitat de primă instanță, este contrar garanțiilor unui proces echitabil în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 150 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Leave a Reply