Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, în vigoare

Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, în vigoare

Începând cu data de 30 aprilie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Regulament stabilește modul de acordare a subvenției în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și angajat aferent indemnizației/salariului achitate angajaților aflați în șomaj tehnic (conform art. 80 din Codul muncii) și/sau staționare (conform art.801 din Codul muncii), urmare a situației epidemiologice (COVID-19).

Solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Ordin, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire stabilit în anexa la Regulament.

Leave a Reply