InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor, remis Guvernului spre aprobare

By 18 februarie 2020 No Comments

Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor, remis Guvernului spre aprobare

Ministerul Justiției a elaborat și remis Guvernului spre examinare Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor. Documentul stabilește în calitate de valoare totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol suma maximă de 1.000 de lei în decursul unui an calendaristic.

Potrivit Regulamentului, beneficiarul are obligaţia să declare cadourile admisibile și cele inadmisibile în cazul oferirii acestora fără știrea sa (lăsat în birou, anticameră etc.). Solicitarea sau acceptarea cadourilor inadmisibile constituie acte de corupţie în sensul Codului penal și Legii integrității. Cadourile admisibile sunt prezentate de către beneficiar în starea iniţială Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care cadoul admisibil este primit în timpul aflării beneficiarului în deplasare, acesta urmează a fi prezentat în termen de 3 zile lucrătoare de la data revenirii la locul de muncă.

Totodată, va fi formată o comisie care va evalua valoarea cadourilor și va decide:
1) returnarea cadoului admisibil beneficiarului – în cazul în care valoarea cadourilor admisibile în decursul unui an calendaristic nu depăşesc cumulativ suma de 1.000 de lei;
2) răscumpărarea cadoului admisibil dacă beneficiarul solicită acest lucru – în cazul în care valoarea cadourilor admisibile în decursul unui an calendaristic depăşește cumulativ suma de 1.000 de lei;
3) trecerea cadoului admisibil în proprietatea entităților publice:
a) în cazul în care valoarea cumulativă a cadourilor admisibile în decursul unui an calendaristic depăşeşte suma de 1000 de lei şi beneficiarul nu a prezentat, în termenul stabilit, dovada de plată a contravalorii;
b) dacă beneficiarul solicită în mod expres în demersul privind predarea cadoului admisibil transmiterea acestuia în proprietatea entității publice;
4) predă Centrului Naţional Anticorupţie cadourile recepționate de la beneficiari care în urma evaluării Comisiei sunt considerate cadouri inadmisibile cu informarea conducătorului entității publice.

Vă invităm să analizați Regulamentul propus de către Ministerul Justiției și să veniți cu recomandări și sugestii.

Leave a Reply