Sistem judecătorescUltimele stiri

Regulamentul privind organizarea concursului de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului

By 1 iulie 2019 No Comments

Regulamentul privind organizarea concursului de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului

Guvernul va examina astăzi Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Executivului. Documentul stabilește criteriile în baza cărora vor fi selectați cei doi judecători din partea Guvernului.

Conform proiectului Regulamentului, candidatul la funcția de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerințe:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– are domiciliul în țară;
– are pregătire juridică superioară;
– are înaltă competenţă profesională;
– are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;
– nu a atins vârsta de 70 de ani;
– nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;
– are reputație ireproșabilă.

De asemenea, concursul se va organiza și desfășura în baza următoarelor principii:
– competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber la concurs al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite mai sus;
– alegerea după merit, prin selectarea în baza rezultatelor obţinute, a celor mai buni candidați;
– asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaţilor şi femeilor;
– asigurarea transparenţei, prin publicarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
– tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiective şi clar definite, astfel încât orice candidat să aibă şanse egale.

Concursul va fi organizat şi desfăşurat de către Comisia de concurs constituită după cum urmează: Prim-ministru, ministru al justiției, secretar general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, 2 reprezentanți ai societății civile delegați de Platforma Societății Civile a Parteneriatului Estic, un fost judecător al Curții Constituționale cu reputație ireproșabilă și un doctor în drept cu reputație ireproșabilă. Comisia de concurs va fi asistată de către un psiholog și un specialist în managementul resurselor umane. Componența nominală a comisiei de concurs se aprobă, după recepționarea delegărilor, prin dispoziția Guvernului.

Concursul va avea loc peste cel puțin cinci zile lucrătoare de la decizia Comisiei de concurs cu privire la admiterea candidaților la concurs. Candidaţii vor fi anunţaţi despre data, ora și locul desfăşurării concursului prin e-mail/telefon. Concursul va consta din competiţia dosarelor și interviul.

Leave a Reply