AvocaturăInițiative

Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale. Ce modificări de propun

By 7 iulie 2020 No Comments

Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale. Ce modificări de propun

Ministerul Justiției propune un proiect de modificare a Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale. Acesta va asigura o posibilitate suplimentară de a fi identificată oferta cea mai avantajoasă pentru stat. 

Astfel, la punctul 9 se va exclude textul „În condiţiile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, autorităţile, la începutul fiecărui an, asigură selectarea prin concurs public a trei cabinete/birouri asociate de avocaţi, care vor presta servicii de asistenţă juridică în cazurile prevăzute de prezentul punct. Informaţia privind cabinetele/birourile asociate de avocaţi selectate va fi prezentată de către autorităţi Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării cîştigătorilor concursului”, în contextul în care legea data a fost
abrogată, iar în cadrul articolului 5 alineatul (1) litera d) prima teză din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice este prevăzută expres că pentru asemenea gen de contracte prevederile legii date nu sunt aplicabile.

Autorii susțin că, reieșind din faptul că la încheierea contractului de prestări servicii (asistență și reprezentare juridică a statului) nu mai sunt aplicabile rigorile procedurii de achiziții publice, având o pondere mai mare principiul libertății contractuale dreptului civil, propunem o intervenție în articolul 27 litera c) prin care se va asigura dreptul Comisiei de selectare de a negocia direct clauzele (inclusiv prețul ofertei) cu toți candidații admiși la concurs.

Totodată, reieșind din același principiu al libertății contractuale prin intermediul proiectului se propune completarea regulamentului cu un articol nou 56′, unde va fi prevăzut dreptul Comisiei de selectare de a anula concursul în orice etapă a desfășurării lui pentru cauzele enumerate.

Documentul poate fi consultat aici.

Leave a Reply