Anticorupție și integritateInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale. Ce modificări propune CNA

By 5 iunie 2019 No Comments

Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale. Ce modificări propune CNA

Centrul Național Anticorupție a inițiat, la 15 mai, procesul de modificare și completare a Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), pentru a eficientiza și fortifica mecanismul de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale.

Potrivit CNA, una dintre atribuțiile de bază ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale potrivit Legii nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale constă în – evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate. Regulamentul stabilește principiile, organizarea și desfășurarea activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale. În acest sens, se propune completarea acestuia cu unele norme îndreptate spre consolidarea și perfecționarea sistemului instituțional și al cadrului legal în domeniul evaluării, administrării și valorificării bunurilor infracționale.

Astfel, CNA propune completarea Regulamentului cu prevederi care:
– ar permite ca bunurile scoase la vânzare prin licitație și care nu au fost vândute să fie transmise spre vânzare în baza contractului de consignație;
– ar specifica că acontul se va transfera pe un cont trezorerial deschis pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor de către organul fiscal, gestionat de către acesta și valoarea achitată de către participanți la licitație să fie transferată pe contul dat, iar mijloacele financiare obținute din valorificarea bunurilor vor fi ulterior transferate pe conturile gestionate de Agenție;
– ar reglementa că mijloacele financiare sechestrate pe conturile instituțiilor bancare vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în cazul depozitelor bancare, acestea vor fi transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției la expirarea termenului de depozit.

Transferul va fi efectuat în baza încheierii instanței de judecată. Necesitatea este dictată de administrarea eficientă a mijloacelor financiare.

Leave a Reply