InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor va fi completat. Ce propune Serviciul Fiscal de Stat

By 5 iulie 2019 No Comments

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor va fi completat. Ce propune Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice un proiect de modificare și completare a Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) din 1 martie 2019.

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces. Prin petiție se subînțelege orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv o cerere prealabilă depusă de către petiționar, prin care acesta solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative, semnalează o problemă de interes personal sau public și se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public.

Totodată, ordinul prevede câteva modalități de depunere a petițiilor. Acestea pot fi depuse organului fiscal în scris, expediate prin poștă sau fax și se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul SFS.

Documentul propus consultărilor publice prevede necesitatea aprobării unui formular-tip al petiției generale (modelul este anexat la proiect). Astfel, petițiile se vor completa și se vor depune/remite SFS conform formularului-tip general, cu excepția cazurilor în care prin alte acte normative sunt aprobate cereri-tip în domeniile de competență. Proiectul mai prevede că SFS va pune la dispoziția petiționarilor formularul-tip general al petiției atât în format electronic, prin intermediul paginii web oficiale www.sfs.md, cât și varianta imprimată a acestuia, la sediul autorității fiscale și la subdiviziunile acesteia.

De asemenea, proiectul prevede că petiția depusă în altă formă va fi înregistrată, însă petiționarului i se va acorda un termen pentru perfectarea acesteia pe formularul-tip. Dacă solicitantul nu va înlătura neajunsul în termenul acordat, petiția nu va fi examinată.

Leave a Reply