InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Ce propune Ministerul Justiției

By 20 mai 2019 No Comments

Registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Ce propune Ministerul Justiției

Ministerul Justiției propune consultarilor publice proiectul cu privire la registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. Documentul a fost elaborat la propunerea Camerei Notariale.

Scopul proiectului este stabilirea tipurilor registrelor care urmează a fi ținute de notari în procesul activității notariale, a formei și a conținutului acestora, precum și a regulilor de completare a acestor registre. Totodată, se propune o reglementare unică în vederea ținerii lucrărilor de secretariat în procesul de activitate al notarilor.

În prezent, conform Ordinului ministrului justiției nr. 267 din 2 iulie 2003, persoanele care desfășoară activitate notarială achiziționează de la întreprinderea de stat Editura de Imprimate „Statistica” registrele necesare pentru desfășurarea activității, însă, prezentul proiect al Ordinului ministrului justiției vine cu propunerea ca în termen de 3 luni de la data publicării, Camera Notarială să organizeze concursul în vederea selectării agentului economic care urmează să confecționeze registrele notariale. Aceste prevederi vin să evite caracterul discriminatoriu la selectarea persoanei juridice responsabile de confecționarea registrelor notariale și vor contribui la demonopolizarea pieței și la selectarea pe baze concurențiale a acesteia, fapt ce va oferi posibilitatea notarilor de a beneficia de produsele reieșind din necesarul specificului activității notariale și va contribui la stabilirea unor cerințe de calitate pentru ofertanți, respectarea cărora va putea fi urmărită ulterior, prin aplicarea sancțiunilor prevăzute de contractul încheiat cu câștigătorul concursului.

De asemenea, documentul vine să stabilească următoarele tipuri de registre:
– Registrul nr. 1 al actelor notariale;
– Registrul nr. 2 al actelor şi acțiunilor notariale;
– Registrul procedurilor succesorale;
– Registrul de corespondență.

În prezent, notarii ţin în procesul desfășurării activității următoarele registre:
– Registrul actelor notariale;
– Opisul alfabetic al actelor notariale;
– Opisul alfabetic al testamentelor;
– Registrul de evidență al dosarelor succesorale;
– Opisul alfabetic al dosarelor succesorale;
– Registrul de înregistrare, modificare şi radiere a gajului bunurilor mobiliare;
– Registrul documentelor de intrare;
– Registrul documentelor de ieșire.

Alte propuneri ale Ministerului Justiției le găsiți în proiect.

Vă invităm să comentați, să veniți cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a documentului.

Leave a Reply