Anticorupție și integritateUltimele stiri

Recomandările Anticorupție, din Cartea Albă a Bunei Guvernări

By 23 iulie 2019 No Comments

Recomandările Anticorupție, din Cartea Albă a Bunei Guvernări

Experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Institutului pentru Politici și Reforme Europene și ai Expert-Grup au elaborat Cartea Albă a Bunei Guvernări. Documentul prezintă o sinteză succintă a principalelor recomandări de politici și reforme pentru următoarele 12 luni în mai multe domenii, printre care: justiție, anticorupție, drepturile omului, societate civilă.

La capitolul anticorupție, experții propun îmbunătățirea și eficientizarea mecanismelor de investigare a corupției, și anume:
– reducerea competențelor Procuraturii Anticorupție la cauzele de corupție mare și dotarea acesteia cu suficient personal și echipament tehnic pentru a putea investiga cauzele de mare corupție de sine stătător;
– solicitarea asistenței tehnice externe pentru investigarea cauzelor celor mai importante, cu accent pe frauda bancară și Landromatul rusesc;
– atribuirea competenței de examinare a cauzelor de corupție mică procurorilor teritoriali;
– excluderea urmăririi penale din competența Centrului Național Anticorupție, cu reducerea respectivă a personalului acestuia și transferul personalului în celelalte organe de urmărire penală.

Alte recomandări țin de perfecționarea sistemului de verificare a averii, proprietății, conflictelor de interese și incompatibilităților angajaților din sistemul public:
– revizuirea modului de selectare a inspectorilor de integritate prin excluderea poligrafului și a verificărilor prealabile a candidaților de către Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție;
– prevederea prin lege a unui mecanism ad-hoc de selectare a inspectorilor de integritate în vederea completării locurilor vacante, cu implicarea experților străini și a societății civile în procesul de selectare;
– solicitarea unei misiuni de experți străini pentru a activa pe o perioadă de cel puțin șase luni în cadrul Autorității Naționale de Integritate în vederea asistenței inspectorilor de integritate pentru a-și îmbunătăți metodele de lucru;
– verificarea prioritară de către Autoritatea Naționale de Integritate a tuturor judecătorilor și procurorilor.

De asemenea, se propune evaluarea eficienței și legalității mecanismului de testare a integrității în sectorul public – evaluarea mecanismului și a rezultatelor testării integrității în sectorul public efectuat de Centrul Național Anticorupție în 2016 – 2018 în vederea stabilirii oportunității menținerii acestui mecanism.

Alte recomandări ale experților la capitolul reforma justiției, vedeți în Cartea Albă a Bunei Guvernări.

Leave a Reply