Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Reacția APP la măsura provizorie a Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm

By 4 august 2020 No Comments

Reacția APP la măsura provizorie a Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm

Agenția Proprietății Publice (APP) a fost informată, ieri, despre emiterea deciziei Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm din 2 august 2020,  prin care s-a recomandat statului Republica Moldova să se abțină de la acțiunile ulterioare privind executarea notificării de rezoluțiune din 8 iulie 2020 emise pe motivul neexecutării obligațiilor contractuale de către SRL „Avia Invest”, referitor la neconstituirea garanției de bună execuție conform prevederilor contractului de concesiune.

APP menționează că aceasta reprezintă o măsură provizorie emisă de un singur arbitru, până la începerea examinării cauzei în arbitraj, prin care s-a suspendat executarea notificării de rezoluțiune. Totodată, măsura respectivă este în acord cu termenul de 180 de zile prevăzut la art. 24 din contractul de concesiune, pentru executarea notificării de rezoluțiune și restituirea tuturor activelor ce au făcut obiectul concesiunii și îmbunătățirile care nu pot fi separate de acesta.

În același context, APP susține că va acorda întreg suportul pentru asigurarea reprezentării eficiente și apărarea drepturilor și intereselor statului în cauza Komaksavia Airport Invest LTD împotriva Republicii Moldova.

Amintim că, la data de 30 august 2013, APP a încheiat Contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent cu SRL „Avia Invest”. Potrivit contractului, concesionarul s-a obligat să garanteze finanțarea concesiunii pe tot termenul contractului în volumul și termenele prevăzute, prin constituirea garanției de bună execuție a contractului, pentru fiecare din etapele de implementare.

„Avia Invest” însă nu a executat obligațiile contractuale de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în Programul investițional atât pentru Etapa I investițională, cât și pentru Etapa II, acumulând restanțe la capitolul investiții în jur de 66.2 milioane de euro. Pentru etapa a II-a de implementare a concesiunii, garanția de bună execuție a contractului de concesiune a expirat la 31 decembrie 2019, iar „Avia Invest” nu a executat obligația contractuală privind constituirea unei noi garanții de bună execuție în valoare de un milion de euro.

La data 14 aprilie 2020, APP a expediat notificarea preliminară și a solicitat „Avia Invest” executarea obligaţiilor contractuale privind constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului acordîndu-se o perioadă de rezoluție, de 60 de zile, în care aceasta urma să constituie o garanție valabilă de bună execuție a contractului de concesiune. „Avia Invest” nu s-a conformat solicitării APP și a fost informată repetat despre necesitatea executării obligației contractuală privind constituirea garanției de bună execuție.

În perioada de rezoluție, de 60 de zile de la data recepționării notificării preliminare, acordată prin contract, „Avia Invest” nu a executat obligațiile contractuale, încălcând grav prevederile contractului de concesiune încheiat la 30 august 2013. Drept urmare, pentru neexecutarea obligațiunilor contractuale, la data de 8 iulie 2020, APP a rezoluționat contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent încheiat cu „Avia Invest”, iar drept efect a solicitat de la aceasta restituirea bunurilor Aeroportului Internațional Chișinău.

La data de 24 iulie 2020, „Avia Invest” s-a adresat Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm cu solicitarea privind aplicarea măsurilor de asigurare în cauza inițiată anterior, prin care a comunicat despre  dezacordul față de achitarea în contul statului a taxei aeroportuare în mărime de 50% din tariful perceput per pasager la plecare, precum și față de notificarea de rezoluțiune a contractului de concesiune emisă de APP, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale aceasta.

Leave a Reply