InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat. Ce s-a realizat în domeniul Justiției

By 21 februarie 2020 No Comments

Raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat. Ce s-a realizat în domeniul Justiției

Guvernul a prezentat Raportul de activitate pentru 100 de zile de mandat. În domeniul Justiției s-au întreprins următoarele activități:

– ajustarea Conceptului la recomandările Comisiei de la Veneția și ODIHR. În scopul efectuării unei evaluări efective, atât sub aspectul
profesionalismului, dar și al integrității judecătorilor, se propune resetarea activității și componenței celor două colegii deja existente (Colegiul de selecție și Colegiul de evaluare a performanțelor), fiind elaborată propunerea de proiect pentru evaluarea judecătorilor. De asemenea, prin intermediul canalelor diplomatice, propunerea de proiect a fost transmisă către membrii Grupului ad-hoc de experți ai
Consiliului Europei, constituit în vederea susținerii eforturilor de consolidare ale sectorului justiției din Republica Moldova;

– identificarea unui Procuror General independent și integru în conformitate cu legislația în vigoare;

– identificarea soluțiilor urgente în vederea neadmiterii de blocaje în funcționarea puterii judecătorești. În vederea discutării problemelor
actuale ale puterii judecătorești cu identificarea soluțiilor de rigoare, în special cele care vizau activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției a avut mai multe discuții cu reprezentanții instanțelor judecătorești. De asemenea, au avut loc mai multe întrevederi, de toate nivelele din toată țara, precum și cu majoritatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;

– identificarea și înlăturarea vulnerabilităților justiției în raport cu interesele nejustificate ale politicului, ale businessului, dar și protejarea împotriva presiunilor grupărilor criminale. În acest sens, este în curs de elaborare un Plan de acțiuni privind asigurarea unei justiții
independente etc.

Vă invităm să vedeți toate acțiunile realizate de către Guvernul Chicu și să veniți cu comentarii.

Leave a Reply