Executarea hotărârilor judecătoreștiJustiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Raportul Agentului Guvernamental. Cum au fost executate hotărârile și deciziile CtEDO în 2019

By 24 iunie 2020 No Comments

Raportul Agentului Guvernamental. Cum au fost executate hotărârile și deciziile CtEDO în 2019

Pe parcursul anului 2019, cu referire la Republica Moldova, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat 54 de hotărâri și 32 de decizii de radiere a cererilor de pe rol. Printre încălcările constatate de către Curte se numără: condițiile inadecvate de detenție, nerespectarea dreptului la libertate și siguranță, nerespectarea dreptului la un proces echitabil, nerespectarea dreptului la viața privată etc.Potrivit Raportului, în anul 2019 nu au fost constatate întârzieri la plata sumelor cu titlu de satisfacție echitabilă. În aceeași ordine de idei, Ministerul Finanțelor a fost notificat de către Agentul guvernamental în legătură cu necesitatea executării a 39 hotărâri și 9 decizii.

Analizând jurisprudența CtEDO împotriva Republicii Moldova adoptată în perioada de raportare, putem conchide că încălcările Convenției stabilite de Curtea Europeană în perioada de raportare se referă preponderent la activitatea autorităților statului (instanțele de judecată și
autoritățile administrației publice). În scopul asigurării executării hotărârilor CtEDO și evitarea încălcărilor similare în viitor, Agentul guvernamental întreprinde toate măsurile ce rezultă din competența sa funcțională, atribuită prin lege, intensificând, în acest scop dialogul și colaborarea cu autoritățile publice centrale și locale, instanțele de judecată și organele de drept.

Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărârilor și a deciziilor CtEDO în anul 2019 a fost prezentat Guvernului spre aprobare. Utlerior, acesta va fi prezentat în Parlament.

Leave a Reply