Sistem judecătorescUltimele stiri

Raport al Băncii Mondiale: Performanța sectorului justiției și constrângerile întâmpinate

By 25 iunie 2019 No Comments

Raport al Băncii Mondiale: Performanța sectorului justiției și constrângerile întâmpinate

În pofida numeroaselor legi noi, implementarea reformelor în domeniul justiției și al luptei cu corupția rămâne insuficientă, iar unele reforme au fost compromise sau sufocate din interiorul sistemului. Interesele înrădăcinate opun rezistență eforturilor de creștere a transparenței, responsabilității și previzibilității sistemului – un sistem cu o distribuție mai rațională, bazată pe performanță, a resurselor, se arată într-un Raport al Băncii Mondiale „Republica Moldova – Îmbunătățirea accesului la justiție: De la resurse spre rezultate”.

Conform Raportului din 2018, numirea și promovarea judecătorilor nu sunt percepute ca respectând cu strictețe criteriile și normele prescrise. Instituțiile penitenciare constituie o problemă sensibilă, rapoartele de investigație demonstrând modul în care criminalitatea organizată și captura de proprietăți par să fie conduse din interiorul acestor instituții. Pentru succesul reformelor, inițial urmează a fi abordată capturarea și corupția de stat – constrângeri obligatorii în calea îmbunătățirii performanței justiției.

În baza unor serii de anchete a utilizatorilor instanțelor judecătorești (cetățenii, mediul de afaceri, utilizatorii profesioniști ai sistemului judecătoresc: notari, avocați și executori judecătorești, angajații din sectorul justiției: judecători, procurori, personalul instanțelor judecătorești și personalul procuraturilor) au fost făcute mai multe constatări:
– Se consideră că procuraturile și instanțele judecătorești necesită cel mai mult reforme.
-Percepțiile privind performanța instanțelor judecătorești din Republica Moldova diferă între cetățeni și afaceri, pe de o parte, și utilizatorii profesioniști ai serviciilor judecătorești și angajații din sectorul justiției, pe de altă parte. Respondenții cu experiență reală în instanțele judecătorești au alte opinii despre performanța instanțelor judecătorești: 76 la sută din publicul general și 76 la sută din comunitatea de afaceri au exprimat opinii negative. Majoritatea respondenților în grupuri au tendința să declare lipsa unor schimbări reale în perioada 2015-2017.
– 46 la sută din cetățeni și 47 la sută din companii sunt de părerea că amploarea corupției s-a intensificat. Totuși, doar 19 la sută din utilizatorii profesioniști și 14 la sută din angajații sectorului justiției au manifestat opinii similare, reflectând un grad mai mare de optimism despre eforturile de combatere a corupției, față de cei ‘din interiorul’ sistemului. Cetățenii și mediul de afaceri sunt de părerea că prevalența corupției se datorează impunității persoanelor corupte și corupției ca tradiție socială. 20 la sută din cetățeni au raportat dare de mită (plătită personal sau prin terți). În rândul cetățenilor care au utilizat, de facto, instanțele judecătorești, cifra este cu mult mai mare.
– Peste 60 la sută din cetățeni și companii au percepția că un cetățean sau antreprenor de rând nu are șanse la un proces corect. Și, în timp ce satisfacția cu accesul la instanțele judecătorești, procuraturi și executori judecătorești este redusă, notarii beneficiază de aprecieri mai pozitive.
– La capitolul transparență, notarii obțin preponderent evaluări pozitive, în timp ce instanțele judecătorești și procuraturile obțin cele mai negative răspunsuri din partea cetățenilor și a companiilor. Cetățenii sunt cel mai mult informați despre activitatea notarilor și cel mai puțin informați despre serviciile procuraturilor și ale executorilor judecătorești.
– 10 la sută din cetățeni raportează încălcări ale drepturilor lor sau ale membrilor familiilor lor în timpul proceselor. Respondenții sunt cel mai mult nemulțumiți de calitatea actului judecătoresc. 45 la sută din justițiabili nu au fost mulțumiți de durata examinării dosarelor. Cetățenii și companiile cu experiență reală în instanțele judecătorești au oferit mai multe răspunsuri negative despre funcționarea instanțelor judecătorești, comparativ cu cei care nu au avut o astfel de experiență.
– Instanțele judecătorești, procuraturile și serviciile executorilor judecătorești obțin aprecieri de eficiență redusă din partea cetățenilor și a întreprinderilor care participă la procese. Judecătorii și angajații instanțelor judecătorești raportează o medie săptămânală de 40 de ședințe, jumătate din aceste ședințe fiind amânate.
– Reforma în domeniul justiției este clasată pe al patrulea loc ca și importanță de către cetățeni, fiind devansată de reformele în domeniul asistenței medicale, pensiilor și educației. Cetățenii menționează că specializarea judecătorilor, procedurile simplificate pentru dosarele mici și reforma instanțelor și a procuraturii sunt cele mai importante reforme în sectorul justiției. Mai puțin de 30 la sută din angajați și utilizatori profesioniști consideră că reformele în desfășurare s-au soldat cu un impact pozitiv.
– Nu există diferențe semnificative legate de gen în răspunsurile cetățenilor cu privire la calitatea și transparența serviciilor în sistemul justiției, dar grupurile cu venituri mici sunt mai puțin informate despre funcționarea instanțelor judecătorești față de grupurile cu venituri mai mari, și consideră că sistemul judecătoresc este costisitor și opac.

Cum apreciați concluziile din Raportul Băncii Mondiale?
De ce lucrurile merg prost în justiție?
Ce așteptări aveți de la sistemul de justiție?

Leave a Reply