Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Putem înainta o acțiune cu privire la defăimare în cazul în care autorul informației este necunoscut? Ce spune juristul

By 10 mai 2020 No Comments

Putem înainta o acțiune cu privire la defăimare în cazul în care autorul informației este necunoscut? Ce spune juristul

Juristul Media-Azi a răspuns la întrebarea: Pe pagina unui portal de știri a fost publicat un articol care conține informații false și prejudiciază imaginea jurnaliștilor din cadrul instituției media în care lucrez. Menționez că, la momentul de față, nu ne este cunoscut autorul articolului. Pe site nu sunt indicate nici informații despre proprietarul/administratorul acestuia. Ținând cont de aceste circumstanțe, putem înainta o acțiune cu privire la defăimare?

Potrivit juristului, legea privind libertatea de exprimare garantează[1] oricărei persoane dreptul la apărarea onoarei, demnității și reputației sale profesionale, lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.

De regulă, la înaintarea unei acțiuni în instanță, reclamantul (persoana lezată în drepturi) trebuie să indice în conținutul cererii de chemare în judecată numele/denumirea pârâtului (persoana împotriva căreia își îndreaptă pretențiile) și domiciliul ori sediul acestuia[2].

Totuși, în cazul în care nici pe pagina portalului de știri și nici în conținutul articolului nu există date care ar permite identificarea autorului informației defăimătoare și a sursei ce a răspândit-o, persoanele prejudiciate beneficiază de protecție prin intermediul unei proceduri speciale de apărare a dreptului la onoare, demnitate și reputație profesională, prevăzută atât de Legea cu privire la libertatea de exprimare[3], cât și de Codul de procedură civilă[4].Această procedură se caracterizează prin lipsa unei părți oponente în proces. Astfel, în eventualitatea în care argumentele persoanei prejudiciate vor fi admise, instanța de judecată va emite o hotărâre de constatare a informațiilor publicate drept defăimătoare, fără a acorda anumite despăgubiri.

Persoanei lezate în drepturi îi pot fi satisfăcute pretențiile de recuperare a prejudiciului moral sau patrimonial doar în cazul unei proceduri contencioase[5], în care este cunoscut pârâtul, adică autorul informațiilor defăimătoare. Mai mult, în cazul identificării pârâtului, aveți posibilitatea să înaintați și solicitări privind publicarea dezmințirilor și exprimarea scuzelor publice.

Din aceste considerente, vă recomandăm ca înainte de a iniția procedurile expuse mai sus, să depuneți toată diligența pentru a stabili identitatea autorului informației defăimătoare, inclusiv prin înaintarea unei solicitări către Î.S. MoldData în vederea furnizării informației privitoare la proprietarul și/sau administratorul portalului web.

Leave a Reply