Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Protecția datelor cu caracter personal. Câte controale au fost efectuate și ce sancțiuni au fost aplicate

By 20 martie 2019 No Comments

Protecția datelor cu caracter personal. Câte controale au fost efectuate și ce sancțiuni au fost aplicate

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a examinat, pe parcursul anului 2018, 326 materiale de control, dintre care 245 au fost în baza plângerilor subiecților de date cu caracter personal, iar 81 — în baza solicitărilor de autorizare a transmiterii transfrontaliere de date cu caracter personal. Potrivit Raportului de activitate a instituției pentru anul trecut, numărul controalelor s-a diminuat cu 41 față de anul 2017, când s-au înregistrat 367 verificări.

Analiza comparativă în raport cu statistica anului precedent relevă că, în perioada anului 2018, s-a constatat o diminuare nesemnificativă a numărului controalelor, datorită faptului realizării de către subiecți a drepturilor sale prevăzute în art. 12-18 ale Legii, inclusiv a dreptului de acces la datele cu caracter personal direct față de operatori. Acest fapt denotă creșterea nivelului de cunoaștere a drepturilor de către subiecții de date, precum și sporirea conștientizării importanței domeniului protecției datelor de către toţi actorii implicaţi.

În schimb, se atestă o majorare a numărului de controale inițiate în baza solicitărilor de autorizare a transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal, în anul 2018 fiind înaintate 81 solicitări față de 52 în anul 2017.

Conform Raportului, cele mai frecvente încălcări comise la prelucrarea datelor cu caracter personal au fost:
– prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal de un operator neînregistrat în modul stabilit – 65 fapte;
– nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal – 53 fapte;
– încălcarea regulilor de utilizare şi stocare a datelor cu caracter personal – 42 fapte;
– încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal – 17 fapte;
– refuzul de a furniza informaţiile sau documentele solicitate de Centru în procesul exercitării atribuţiilor de control, prezentarea unor informaţii neautentice sau incomplete, precum şi neprezentarea în termenul stabilit de lege a informaţiilor şi a documentelor solicitate – 10 fapte;
– neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziei Centrului privind repunerea în drepturi a subiectului datelor cu caracter personal, inclusiv privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal – 4 fapte etc.

Astfel, în calitate de măsuri de constrângere CNPDCP a aplicat:
– suspendarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – 16 cazuri;
– distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea prevederilor legale –27 cazuri;
– încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – 4 cazuri.

Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost întocmite 92 procese-verbale cu privire la contravenție, fiind constatate 191 fapte contravenționale, cauzele fiind expediate spre examinare instanţei de judecată competente, conform prevederilor Codului contravenţional.

Potrivit art. 19 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Centrul este învestit cu competențe de control al conformității prelucrării acestor date.

Leave a Reply