InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Propunerile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la proiectul modificării Codului muncii

By 11 iunie 2019 No Comments

Propunerile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la proiectul modificării Codului muncii

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a venit cu mai multe propuneri la proiectul modificării Codului muncii, urmare a solicitării făcute de www.justicemoldova.md.

Astfel, CNPDCP propune:

„- În contextul modificărilor propuse se reține că lista organelor de jurisdicție a muncii, prevăzută la art. 351 din Codul muncii, a fost completată cu comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă. Totodată, remarcăm că, potrivit art. 3541 din Codul muncii, comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă este organul extrajudiciar obligatoriu de soluționare a litigiilor individuale de muncă. În acest sens, reliefăm că în contextul modificărilor propuse nu s-a putut desprinde care este consecutivitatea funcționării comisiilor pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă și comisiilor de conciliere, în special nu este clar dacă angajatul este obligat să parcurgă etapa adresării către comisiile de conciliere, înainte de a se adresa către comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă sau nu, astfel, propunem să se precizeze acest moment.

– La art. 3542 se propune completarea alin. (1), după cuvântul „cererea” cu cuvintele „împreună cu documentele anexate”.

– La art. 355 alin. (1) se recomandă completarea normei, după cuvintele „instanța de judecată” cu următoarea propoziție „care se va examina în conformitate cu normele prevăzute de Codul de procedură civilă”.

Suplimentar, CNPDCP recomandă completarea art 3548 cu un nou alineat, cu următorul conținut: „În cadrul  procedurii de examinare a cererilor privind soluționarea litigiilor individuale de muncă vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit, conform competențelor atribuite comisiei pentru soluționarea litigiilor individuale, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor,  cu respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal”.

Amintim că, la începutul lunii aprilie, Ministerul Justiției a anunțat consultări publice privind elaborarea proiectului de modificare a Codului muncii al Republicii Moldova, în scopul perfecționării sistemului de jurisdicție a muncii și simplificării procedurii de soluționare a litigiilor de muncă.

Vă invităm să veniți cu sugestii și comentarii la aceste propuneri.

Leave a Reply