Idei

PROPUNERI la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

By 4 aprilie 2019 One Comment

PROPUNERI la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Biroul individual al mediatorului ”Victor Cojocari” a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova și comunică următoarele:
Modificările propuse nu sunt relevante, în situația când:
1.Este creată deja instituția medierii ca instrument extrajudiciar de soluționare a conflictelor. Acest instrument nu este dezvoltat, urmare a întroducerii medierii judiciare, care s-a recunoscut că a eșuat, dar așa și nu a fost abrogată.
În Moldova sunt atestați aproximativ 1000 de mediatori, care datorită medierii judiciare și unor așa propuneri similare prin proiectul înaintat, nu văd perspectiva dezvoltării și nu iși înregistrează birouri de mediere.
Pentru ce de luat experiența Lituaniei de 3 ani, pe când este experiența Italiei de mai mulți ani privind medierea obligatorie în așa litigii și care nu va atrage surse financiare, echipamente, întrerupere de la serviciul de bază a specialiștilor comisiei, instruirea lor și alte chieltuieli de gestionare a acestei activități (deplasare, incăpere, PC, consumabile, etc.). Urmare, că cheltuielele vor fi suportate de Inspecția muncii teritorială, poate e mai oportun aceste surse de repartizat pentru medierea garantata de stat la litigiile de muncă.

2.Deasemenea, poate exista și un deficit de reprezentanți ai patronatelor pentru toate comisiile teritoriale. Dacă avem prea mulți angajați în inspecția muncii și nu au cu ce se preocupa, e necesar de a reduce statele de efectiv, dar nu de atribuit funcții de judecător. Cum se va depăși cerința ca cel care evaluează să nu fie și persoana care decide (judecă) ? Încrederea în justiția clasică e la un nivel scăzut, iar o comisie formată din persoane neinstrute ca un judecător – va afecta și mai tare încrederea. Cum va fi tratat un inspector la verificarea întreprinzătorului, dacă el a fost și ”judecător” la acestă întreprindere și s-a finalizat și cu nemulțumirea antreprenorului ? Urmare, participarea la acestă comisie va genera alte conflicte, deja dintre întreprinzători și inspectori.

3.Nota imformativă nu conține date statistice privind soluționarea litigiilor de muncă în instanțe, ca să fie posibil de a analiza oportunitatea acestei modificări: câte litigii pe an, căte din ele au fost soluționate în prima instanța, câte în apel și recurs, care a fost media timpului de soluționare. Cu o probabilitate mare se poate de spus, că hotarârea comisiei va fi contestată. Din 2012 și până în prezent, în birou au fost înregistrate 4 cereri de mediere a conflictelor de muncă, din care, 3 au derulat cu incheierea unei tranzacții, iar într-un caz partea a 2 a refuzat medierea (deci o cantitate foarte mică). Poate nici nu are sens de a crea comisiile, dacă cantitatea acestor conflicte nu afectează judecătoriile clasice.

4.Nota imformativă, deasemenea, nu conține cât va costa această modificare pentru implementare și posterior pentru întreținerea anuală, pentru a ști și costurile modificărilor propuse. Cum de acceptat așa modificări cu calcule a costurilor după implementare ? Dacă ”sinecostul” de gestionare ale unei așa comisii per/caz va fi echivalente unei judecătorii clasice, care este sensul ?

5.Va interveni necesitatea și de notificare a fiecărei comisii la CNPDCP, urmare a prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv audio (cheltuieli costisitoare de amenajare și intreținere) și probleme de implementare a măsurilor de păstrare și securitate a acestor date. Practic, se vor crea mini instanțe de judecată numite comisii (renumita troică), dar cu implicarea persoanelor cu o pregătire insuficientă de a judeca.

6.Va interveni și elaborarea documentelor interne ale acestor comisii cu pierdere de timp și surse.

Reieșind din cele menționate, –
Propun:

1.De retras proiectul de modificare a Codului Muncii.
2.De inițiat modificările necesare în Legea Nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere și crearea Registrului de stat al mediatorilor (care nu există în varianta cerinței legislației).
3.De inițiat modificările necesare excluderii medierii judiciare.

Victor COJOCARI
Mediator și președinte al Patronatului ”ARMURIERUL”

One Comment

 • În continuarea celor relatate mai sus, dacă atîta lume competentă a venit cu părerea, că medierea obligatorie contravine dispozițiilor constituționale, prin restrângerea accesului liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, ca apoi în august 2016, Guvernul să aprobe un proiect de modificare a Codului de procedură civilă, prin a introduce medierea obligatorie în instanțele judecătorești.

  Care ar fi numărul litigiilor soluționate prin medierea judiciară la ziua de azi? Nici nu e nevoie de calculat. Medierea judiciară s-a dovedit a fi o procedură ineficientă. Cu atît mai mult, nici nu permite părților să-și restituie taxa de stat achitată, comparativ cu oportunitatea, în cazul tranzacției încheiate la un mediator.
  https://sputnik.md/radio/20180219/17387669/medierea-juridica-presedintele-CSM.html

  Drept concluzie, poate ar fi mai eficient de examinat sub toate aspectele instrumentele deja existente, în special medierea (cu implicarea mediatorilor profesioniști), prin care se ating scopurile propuse – reducerea volumului de muncă a instanțelor de judecată, obținerea beneficiilor economice prin reducerea cheltuielilor de judecată, timpului de soluționare a cauzei, menținerea relațiilor mai puțin tensionate între părțile implicate într-un litigiu de muncă, etc.

  Deci, se propune:
  1) a fi retras proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, sau
  2) a introduce modificări în Legea Nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere și anume:
  – examinarea obligatorie a litigiilor și conflictelor individuale de muncă prin mediere extrajudiciară, sau
  3) obligația părților, pînă a depune acțiunea în judecată, de a se informa asupra posibilității și avantajele folosirii procedurii medierii extrajudiciară pentru soluționarea conflictelor de muncă.

Leave a Reply