InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Propuneri la Codul muncii cu privire la orele suplimentare de muncă, pauze și zile de sărbătoare

By 29 august 2019 No Comments

Propuneri la Codul muncii cu privire la orele suplimentare de muncă, pauze și zile de sărbătoare

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultări publice mai multe modificări la Codul muncii, care vizează activitatea salariaților, drepturile acestora, precum și modul de salarizare a orelor suplimentare de muncă.

Potrivit Ziarului de Gardă, ministerul propune ca în cadrul instituțiilor unde nu este posibilă reducerea duratei zilei de muncă, în ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, salariații să beneficieze de o compensație pentru muncă suplimentară. În cazul în care salariatul va munci suplimentar, va fi permisă recompensarea orelor de muncă suplimentară cu același număr de ore libere, lucru care nu este permis în condițiile actuale. Aceste ore libere vor fi acordate în decurs de până la 30 de zile de la realizarea muncii suplimentare.

În cazul în care compensarea prin ore libere nu este posibilă, munca suplimentară va fi remunerată după cum urmează: munca suplimentară pentru primele două ore se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare – cel puţin în mărime dublă.

O altă modificare propusă de minister constă în eliminarea prezentării documentelor de evidență militară pentru încheierea contractului individual de muncă. Totodată, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, va fi în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile.

În proiectul elaborat de minister este menționat că durata concretă a pauzei de masă și timpul acordării acesteia vor fi stabilite în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unității sau în contractul individual de muncă.

Totodată, dacă până acum durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi şi începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu putea fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă zilnic, acum ministerul vine cu propunerea de indica că acest repaos va constitui 11 ore consecutive.

Leave a Reply