AvocaturăProcuratură și polițieSistem judecătorescUltimele stiri

Propuneri de reformare a sistemului judecătoresc. Cum sunt apreciate de către judecători, procurori și avocați

By 21 ianuarie 2019 No Comments

Propuneri de reformare a sistemului judecătoresc.
Cum sunt apreciate de către judecători, procurori și avocați

Centrul de Reforme în Sistemul Judecătoresc a lansat mai multe inițiative de modificare a legislației. Acestea se referă la taxa de stat, termenul fix de examinare a cauzelor în instanțe, modificarea componenței CSJ, introducerea medierii obligatorii a cauzelor civile ș.a. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a realizat un sondaj pentru a identifica percepțiile avocaților, judecătorilor și procurorilor cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea sistemului de justiție, inclusiv impactul unor modificări legislative adoptate în perioada 2011-2017 în cadrul implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției.

Întrebați despre achitarea taxei de stat după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă, 20% dintre judecătorii intervievați au răspuns favorabil, în comparație cu 62% dintre procurorii și 63% dintre avocații chestionați.

În favoarea introducerii termenelor fixe de examinare a cauzelor în instanţe – 6 luni pentru prima instanţă şi câte 3 luni pentru apel şi recurs, în cauze civile şi penale, s-au expus 13% dintre judecători, 40% dintre procurori și 52% dintre avocații chestionați. Majoritatea judecătorilor intervievați, adică 82%, precum și câte 38% dintre procurori și avocați nu sunt de acord cu această inițiativă.

De asemenea, judecătorii, procurorii și avocații au fost întrebați despre modificarea componenţei CSJ, astfel încât 16, dintre cei 33 de judecători, să fie selectaţi din rândul reprezentanţilor mediului academic, societății civile şi avocaţilor, iar 17 să fie judecători de carieră. Modificarea este susținută doar de 11% dintre judecători, 31% dintre procurori și 55% dintre avocați. În schimb, 64% dintre judecători, 41% dintre procurori și 24% dintre avocați nu sunt de acord cu această inițiativă.

O altă propunere se referă la introducerea medierii obligatorii a cauzelor civile de către judecătorul căruia i-a fost distribuită aleatoriu cauza. În caz de eșuare a medierii, cauza urmează să fie expediată pentru examinare în fond unui alt judecător. Doar 18,8% dintre judecători și 13,4% dintre avocați susțin această inițiativă. Totodată, un sfert dintre judecătorii intervievați (26,7%) și 42% dintre avocați nu sunt deloc de acord introducerea medierii obligatorii.

Recent, Ministerul Justiției a propus investirea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), fără a prejudicia competența altor organe, cu dreptul să dispună Inspecției Judiciare efectuarea controlului declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declarațiilor de interese personale ale judecătorilor, dreptul de a constata dacă între veniturile realizate de judecător şi membrii familiei sale pe parcursul exercitării funcției şi proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată, iar în cazul constatării unor încălcări, judecătorul să fie propus pentru eliberare din funcție. Propunerea a fost apreciată de circa 45% dintre avocații intervievați și mai puțin apreciată de către judecători și procurori, cu câte 20,4% și, respectiv, 27%.

Leave a Reply