Idei

Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției este lansat pentru consultare publică

By 15 aprilie 2019 No Comments

Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției este lansat pentru consultare publică

Ministerul Justiției lansează procesul de consultare publică a proiectului strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022. În document sunt stabilite obiectivele aferente problemelor existente în cadrul sistemului, instrumentele de soluționare a acestora și impactul așteptat.

Fiind luat în considerare faptul că prin strategia anterioară s-a intervenit cu modificări substanțiale de ordin legislativ și restructurări instituționale, în continuare eforturile urmează a fi focusate cu preponderență pe componenta de punere în aplicare efectivă a modificărilor legislative şi instituţionale.

Noul document de politici definește drept obiectiv general fortificarea sectorului justiției încât acesta să fie accesibil, transparent, eficient și responsabil. Atât obiectivul general, direcțiile strategice cât și obiectivele specifice țintesc problemele critice și vulnerabilitățile sectorului justiției atestate în rapoartele de evaluare, dar și în discuțiile cu actorii din sector. Respectiv, sunt concentrate pe asigurarea coerenței și continuității reformelor precedente, pe modernizarea în continuare a sectorului, sporirea eficienței, calității și accesului la sistemul judiciar, precum și se orientează spre noile tendințe moderne abordate în domeniul justiției de mai multe structuri europene.

Proiectul noului document de politici a fost elaborat de Ministerul Justiției în baza propunerilor formulate în scris și a celor prezentate verbal în cadrul discuțiilor cu actorii din sectorul justiției sau alte persoane interesate, ce permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu privind dezvoltarea sectorului justiției. Domeniile de intervenție strategică identificate în proiectul strategiei vor fi reflectate în planul de acțiuni pentru implementarea acesteia prin identificarea măsurilor concrete. La fel, în planul de acțiuni vor fi stabiliți termeni ​​în cadrul cărora va fi programată desfășurarea fiecărei activități și autoritățile responsabile de executarea acestora. Proiectul planului de acțiuni se află în proces de elaborare și va fi consultat ulterior cu toți factorii interesați. Atât proiectul strategiei, cât și a planului de acțiuni urmează a fi aprobate de către Parlament.

În vederea asigurării unei analize ample a proiectului elaborat, Ministerul Justiției lansează procesul de consultare publică și solicită propuneri sau comentarii privind conținutul proiectului strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022. Propunerile pot fi prezentate atât pe suport de hârtie cât și în format electronic la adresa: strategie@justice.gov.md (persoane de contact: Lilia Rusu, Cristina Melnic, tel. 022 20 14 40).

Leave a Reply