InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Proiectul Regulamentului cu privire la Registrul agenților de asigurare, propus pentru consultări publice

By 22 martie 2019 No Comments

Proiectul Regulamentului cu privire la Registrul agenților de asigurare, propus pentru consultări publice

Agenții de asigurare și agenții bancassurance au dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în asigurări sau reasigurări doar după înregistrarea acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul agenților respectivi. Înregistrarea intermediarilor va asigura continuitatea procesului de supraveghere și monitorizare de către autoritatea de supraveghere a activității de distribuție, inclusiv a respectării cerințelor față de persoanele cu funcții de răspundere.

Propunerea se regăsește în proiectul Regulamentului cu privire la Registrul agențiilor de asigurare și agenților bancassurance, propus spre consultări publice de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Documentul mai stabilește condițiile, termenele, modul și procedura de înregistrare în Registrul, care va fi deținut de CNPF.

De asemenea, în proiect sunt indicate actele ce urmează a fi prezentate de către agentul de asigurare – persoana fizică, agentul de asigurare – persoană juridică și agentul de asigurare bancassurance. Taxele pentru examinarea cererilor privind înregistrarea în Registru a agenților de asigurare/agenților bancassurance, precum și cea pentru eliberarea confirmării aferente, se cor stabili în bugetul CNPF și se vor achita la data depunerii cererii.

Leave a Reply