Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Proiectul Ministerului Justiției privind modificarea Codului muncii, avizat pozitiv de către CSM. Ce au propus membrii Consiliului

By 16 aprilie 2019 No Comments

Proiectul Ministerului Justiției privind modificarea Codului muncii, avizat pozitiv de către CSM. Ce au propus membrii Consiliului

Consiliul Superior al Magistraturii a examinat demersul Ministerului Justiției, referitor la avizarea proiectului de lege privind modificarea Codului muncii al Republicii Moldova, și a dat aviz pozitiv.

„Analizând proiectul de lege propus spre avizare, precum și argumentele prezentate în nota informativă, Consiliul reține că adoptarea proiectului respectiv va avea ca efect: perfecționarea și simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor individuale de muncă, reducerea timpului necesar pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă, reducerea cheltuielilor pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă, îmbunătățirea calității hotărârilor în materie de muncă, asigurarea respectării drepturilor și intereselor atât a salariaților, cât și ale angajatorilor, scoaterea de pe ordinea de zi a problemei privind instituirea Tribunalului muncii (instanță de judecată specializată în soluționarea litigiilor de muncă), micșorarea semnificativă a numărului de dosare examinate de către instanțele de judecată”, se menționează în avizul CSM.

Totodată, membrii CSM consideră necesar de a completa art. 3546 din proiect cu o dispoziție prin care să fie stabilită procedura de contestare a hotărârii comisiei privind refuzul de a primi cererea privind soluționarea litigiului individual de muncă, scoaterea cererii de pe rol și închiderea ședinţei comisiei pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă, având în vedere faptul că dispoziția art. 3549 stipulează calea de atac a hotărârilor comisiei, doar în caz de soluționare în fond a cererii de către comisia respectivă.

În urma analizei termenelor, stabilite în proiect, ce vizează: adresarea salariaților cu cererea respectivă către comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă; adoptarea de către comisie a soluției pe marginea acestor cereri; contestarea  hotărîrilor comisiei în instanța de judecată, CSM a considerat că această procedură de soluționare prealabilă este de durată , aproximativ de 5 luni (3luni pentru adresare cu cerere, 1 lună pentru examinare și 10 zile pentru contestare), circumstanță ce, în caz că cererea salariatului va fi respinsă de către comisie, iar ulterior instanța de judecată va da câștig de cauză acestui reclamant, instanța va fi obligată să încaseze în favoarea acestuia, salariul pentru toată perioada de absență de la serviciu din pricini ce nu-i pot fi imputate.

De asemenea, membrii CSM propun ca termenul de adresare cu cererea respectivă către comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă, să fie limitat până la o lună, de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său (termen în care salariatul, avocatul acestuia are posibilitate reală să întocmească o astfel de cerere și să obțină actele necesare). Acest termen este suficient, având în vedere și prevederile stabilite prin art. 3547 din proiect, potrivit cărora, în procesul de pregătire a cererii privind soluționarea litigiului individual de muncă pentru examinare, Președintele comisiei este în drept: a) să solicite și să obțină de la părțile litigiului individual de muncă, precum și de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, unităţile economice și persoanele fizice relevante informaţiile și documentele necesare pentru soluționarea litigiului individual de muncă.

La fel, Plenul CSM consideră că termenul de 10 zile lucrătoare de la data înmînării copiei hotărârii comisiei, pentru contestarea acesteia în instanța de judecată, este un termen prea scurt, urmând a fi majorat până la 20 de zile lucrătoare (în caz de boală, deplasare a reclamantului).

Ce alte propuneri a făcut CSM, vedeți aici.

Leave a Reply