Inițiative

Proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Sancțiuni de milioane de lei

By 26 noiembrie 2018 No Comments

Deputații propun aplicarea sancțiunilor pecuniare în cazul în care va fi încălcată Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Inițiativa se regăsește în proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal, înregistrată în Parlament pentru a fi examinată. 

Astfel, se propune aplicarea unor sancțiuni de ordin pecuniar de la 1 miliona până la 2 milioane de lei sau, în cazul unei întreprinderi, de la 1% până la 2% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare. Mărimea sancțiunii se va stabili în funcție de natura, gravitatea și durata încălcării, numărul de persoane victimizate, categoriile de date personale afectate de încălcare, cifra de afaceri sau venitul anual (persoană fizică) al operatorului etc.

Scopul proiectului este asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ce derivă din dreptul constituțional la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. Potrivit autorilor, prin acest document se intenționează armonizarea cadrului legislativ intern la cadrul legislativ al dreptului comunitar european. Astfel, proiectul legii conține reglementări privind responsabilizarea operatorilor de date cu caracter personal, aplicarea sancțiunilor pentru comiterea încălcărilor prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal, evaluarea impactului asupra protecției datelor ș.a.

Conform unui studiu privind impactul protecției datelor cu caracter personal asupra companiilor din Republica Moldova, nivelul de conștientizare a subiecților de date a importanței dreptului la inviolabilitatea vieții private și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal este în creștere. De exemplu, s-a majorat cu 35% numărul plângerilor parvenite în adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, de la 410 plângeri în 2016 la 554 de plângeri în 2017.  De menționat că, pe parcursul anului 2017, au fost înregistrați 500 de operatori în Registrul de evidență a operatorilor de date, iar în perioada ianuarie-mai 2018 – 314 operatori de date.

Cum credeți, se restricționează accesul la informații, în special pentru mass-media?
Comentarii, sugestii, propuneri la proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Leave a Reply