InițiativeProcuratură și poliție

Proiectul Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii. Ce propune CSP

By 7 octombrie 2019 No Comments

Proiectul Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii. Ce propune CSP

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a analizat Proiectul Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ) și organelor Procuraturii, iar urmare a studiului efectuat consideră necesară exprimarea unei poziții publice cu referire la această inițiativă legislativă elaborată de Ministerul Justiției.

Proiectul de referință își propune să intervină pe domenii de importanță fundamentală pentru sectorul Justiției, motiv din care este extrem de necesară o abordare exigentă, echidistantă și aliniată la cel mai înalt nivel standardelor internaționale specializate. Sunt vizate, în esență, aspecte ce țin de:
– reducerea numărului de judecători de la CSJ și a competențelor instanței supreme;
– procedura de evaluare a judecătorilor CSJ, a procurorilor PA și a procurorilor conducători;
– modificarea cadrului normativ conex domeniilor de intervenție legislativă.

CSP menționează că, pentru a asigura claritatea, previzibilitatea și eficiența măsurilor propuse de autorii Proiectului, toate aceste trei domenii urmează să facă obiectul actelor normative separate, având fiecare scop și domeniu de intervenție distinct.

Referindu-se la procedura de numire a procurorilor, CSP susține că „proiectul promovează un gen de evaluare care deviază de la standardele clasice și care se asimilează unor proceduri cu caracter de excepție, fiind expresia procedurilor ce sunt cunoscute la nivel internațional ca „vetting”. Tocmai acest caracter deosebit al procedurilor de „vetting” necesită o atenție sporită, deoarece în lipsa unor garanții proporționale și suficient de puternice, prezintă riscul unor abuzuri la efectuarea verificărilor în privința judecătorilor și procurorilor. Pentru a asigura o analiză obiectivă a situației, este necesar să remarcăm și faptul că însăși structurile internaționale manifestă un anumit grad de reticență față de procedurile de „vetting”, care sunt văzute ca măsuri de excepție, pasibile de a fi puse în aplicare doar în
circumstanțe ieșite din comun. Totodată, pentru validarea premiselor care ar genera necesitatea aplicării procedurilor de „vetting” în sectorul justiției, sunt necesare dovezi ferme cu referire la nivelul înalt de corupție sau alte degenerări în sistemul de drept, care, însă, să dispună de o bază factologică consistentă”.

În acest sens, la nivelul forurilor europene, au fost atestate îngrijorări privind desconsiderarea principiului inamovibilității judecătorilor, încălcării principiului separării puterilor în stat, iar cu referință la experiența Slovaciei s-a enunțat că o asemenea măsură radicală ar putea fi admisibilă în cazul unei revoluții care conduce la trecerea de la un regim totalitar la unul democratic. „Considerăm că pentru realizarea acestor proceduri ce exced cadrul normativ actual privind evaluarea judecătorilor și procurorilor este necesar să fie întrunite standardele de referință și să existe garanțiile puternice corespunzătoare:
– existența, la etapa elaborării inițiativei legislative, a unui studiu complex, comprehensiv și credibil privind condițiile, impactul, riscurile, așteptările, rezultatele
procedurilor cu caracter excepțional de evaluare pentru judecători/procurori;
– modificări relevante în Constituție și adoptarea unei legi speciale privind evaluarea cu caracter de excepție (exemplul Albaniei unde acest proces de evaluare face obiectul unei legi separate)”, se menționează în opinia CSP.

Opnia integrală a CSP asupra proiectului Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii poate fi examinată aici.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii.

Leave a Reply