APIInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Proiectul de lege pentru îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public a fost prezentat și consultat online

By 4 iunie 2020 No Comments

Proiectul de lege pentru îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public a fost prezentat și consultat online

Juriștii, jurnaliștii, activiștii, reprezentanții unor instituții publice, dar și alte persoane interesate au participat la consultările online pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative, elaborat de experți media în scopul îmbunătățirii accesului la informațiile de interes public. Consultările au avut loc la 29 mai 2020, în regim online, fiind organizate de Asociația Presei Independente (API) și Asociația pentru Protecția Vieții Private.

Proiectul de lege a fost prezentat de autorii Tatiana Puiu, Sergiu Bozianu și Stela Pavlov. Ei au amintit că proiectul este bazat pe o inițiativă legislativă anterioară (proiectul de lege nr. 290 [1], elaborat de organizațiile neguvernamentale de media în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, care a activat în 2017-2018 în Parlamentul Republicii Moldova) și pe propunerile Asociației pentru Protecția Vieții Private. Astfel, în scopul facilitării accesului instituțiilor mass-media, dar și oricărei persoane interesate, la informațiile de interes public, se propune modificarea și completarea mai multor legi, inclusiv a Legii privind accesul la informație, Legii cu privire la libertatea de exprimare, Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Legii cu privire la secretul de stat, Legii cadastrului bunurilor imobile, Legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și a Codurilor contravențional, administrativ și civil. Totodată, odată cu adoptarea acestui proiect de lege, urmează să fie abrogată Legea presei, considerată de mulți experți declarativă și desuetă.

Principalele prevederi ale proiectul de lege propus pentru consultări sunt:
– definirea legislativă a noțiunilor de „informații de interes public”, „date cu caracter personal de interes public”, „mass-media”, „jurnalist” și „instituție media”;
– completarea listei furnizorilor de informații și a categoriilor de informații care trebuie publicate de aceștia pe pagina sa web sau, după caz, la sediu;
– facilitarea accesului mass-media la informațiile de interes public în vederea realizării scopurilor jurnalistice;
– reglementarea accesului la datele cu caracter personal de interes public pentru instituțiile media, inclusiv în cazul efectuării unor investigații jurnalistice sau al relatării unor subiecte de interes public;
– excluderea calomniei din Codul contravențional;
– trecerea competenței de examinare și soluționare a cazurilor de încălcare a dreptului de acces la informație și libertatea de exprimare de la Inspectoratul General al Poliției către organele procuraturii.

Înainte și în timpul consultărilor online, au prezentat opinii și propuneri referitoare la proiectul de lege mai mulți experți, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, jurnaliști și activiști. Sinteza propunerilor poate fi văzută aici.

Alte propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege pot fi transmise până la 12 iunie 2020 inclusiv pe adresa electronică: api@api.md.

Autorii proiectului de lege vor examina propunerile și vor decide privind necesitatea includerii acestora în proiectului definitivat care va transmis Ministerului Justiției și Parlamentului Republicii Moldova.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

Leave a Reply